NOORDOOSTPOLDER - Provincie Flevoland heeft de werkzaamheden aan het fietspad langs de Oosterringweg, tussen de Kuinderweg en Marknesse, uitgesteld naar het voorjaar van 2024. Het doel is deze werkzaamheden zo compact mogelijk en met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving uit te voeren. Om dit te kunnen doen is er meer voorbereidingstijd nodig.

Het onderhoud aan het fietspad zou oorspronkelijk meegenomen worden in de reconstructie van de Oosterringweg vorig jaar. Door tegenslagen in de planning is het fietspad toen doorgeschoven naar dit voorjaar. Omdat de werkzaamheden nu als zelfstandig project uitgevoerd gaan worden, is de complexiteit met betrekking tot bereikbaarheid, veiligheid en planning groter geworden. Enkele restwerkzaamheden met betrekking tot het onderhoud aan de rijbaan worden komend voorjaar nog wel uitgevoerd.

Huidige staat

De huidige staat van het fietspad laat dit uitstel toe. Wel zal de provincie een inspectie doen en eventuele mankementen aan het asfalt of de markering oplossen. Zo kan ook het komende jaar de veiligheid voor (brom)fietsers gewaarborgd worden.

Aanpassingen fietspad

Bij de werkzaamheden wordt het asfalt vervangen door beton. Beton is een duurzame oplossing. Het heeft een langere levensduur en is onderhoudsvriendelijk. Het fietspad ligt op dit moment een flink stuk lager dan de weg. Dit maakt het lastig voor fietsers om over te steken en zorgt voor een (te) steile berm tussen het fietspad en de weg. Over de gehele lengte wordt het fietspad daarom verhoogd.