URK - Vleermuizen verblijven vaak, zonder dat we het weten, in gebouwen en woningen. Volgens de Wet natuurbescherming zijn vleermuizen en hun verblijfplaatsen beschermd. Provincie Flevoland onderzocht het afgelopen jaar de verblijfplaatsen van vleermuizen op Urk. Met dit onderzoek wil de provincie samen met de gemeente de bewoners op Urk helpen in het omgaan met vleermuizen bij sloop-, bouw- en verbouwwerkzaamheden. Het onderzoeksrapport kunt u downloaden op de website van gemeente Urk.


Waar vleermuizen voorkomen
Vleermuizen komen vaker voor in woningen en gebouwen dan gedacht. Het zijn niet altijd graag geziene gasten, vanwege onbekendheid of soms angst voor het overbrengen van ziektes. Alleen bij direct contact kunnen sommige vleermuizen ziektes overbrengen en deze kans is enorm klein. In Nederland zijn hiervan in de afgelopen 30 jaar geen gevallen bekend. Vleermuizen zijn dieren die niets beschadigen, geen geuroverlast veroorzaken en nergens aan knagen. Je kunt ze echter niet zomaar beetpakken, daar zijn experts voor nodig. Verder komen ze alleen in gebouwen of woningen voor om er overdag te slapen en om beschutting te vinden tegen vogels of andere dieren die hen op het menu hebben staan. Vanwege de veiligheid en om te kunnen overwinteren zitten vleermuizen daarom graag in spouwmuren.

Uitkomst onderzoek en maatregelen
Tijdens het onderzoek zijn er op Urk 17 kraamverblijven en 3 winterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis gevonden, 70 paarverblijven van de ruige dwergvleermuis, 3 kraamverblijven van de laatvlieger en 1 kraamverblijf van de meervleermuis. Nu de provincie weet welke soorten op Urk voorkomen, kunnen ze beter beschermd worden wanneer woningen of andere gebouwen onder handen worden genomen. Bij renovatie- of isolatiewerkzaamheden van uw woning of bedrijf kan de gemeente of de provincie nagaan of er verblijfplaatsen van vleermuizen zijn gevonden. Dan kunnen er tijdens de werkzaamheden maatregelen worden genomen om de vleermuizen te beschermen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het rekening houden met de kwetsbare periode van de vleermuizen en het aanleggen van voldoende alternatieve verblijfplaatsen.

Vleermuizen beschermde diersoorten
In de jaren 80 daalde het aantal vleermuizen zo drastisch door bestrijdingsmiddelen in de landbouw en grootschalige landschappelijke ontwikkelingen, dat ze op de lijst van beschermde diersoorten zijn gezet. Hoewel het tegenwoordig beter gaat met de meeste vleermuissoorten, zijn er nieuwe bedreigingen zoals het verdwijnen van verblijfplaatsen door isolatiemaatregelen. Vleermuizen krijgen slechts één jong per jaar krijgen waardoor de populatie maar langzaam kan herstellen. Vleermuizen zijn heel nuttig aangezien ze alleen insecten eten zoals muggen, vliegen en nachtvlinders. Daarnaast zijn ze heel bijzonder omdat het de enige zoogdieren zijn die in het donker kunnen vliegen dankzij hun ingebouwde sonar. Vleermuizen zijn het beschermen waard!