URK - ROC Friese Poort opent vol trots de nieuwe High Voltage Simulator op Urk. Deze hoogspanningsschakelaar, die gekoppeld is aan de machinekamersimulator, stelt studenten in staat om in een realistische simulatieomgeving te oefenen met elektrisch varen.


Lokale toegankelijkheid en duurzaamheid

Voorheen moesten studenten voor deze training naar Terschelling, maar dankzij de High Voltage Simulator kunnen zij nu lokaal in Flevoland terecht. Dit betekent een enorme vooruitgang in het regionale maritieme onderwijs en een stap vooruit naar een toekomst met duurzaam elektrisch varen.

Feestelijke opening

De opening van de High Voltage Simulator vond plaats in aanwezigheid van onder andere Jan Nico Appelman, gedeputeerde van de provincie Flevoland, Durk Bijma, directeur van de vestiging van ROC Friese Poort Emmeloord/Urk, en Alice Muller, lid van het College van Bestuur van Firda, waarin ROC Friese Poort samengaat met het Friesland College. Ook waren Klaas Zwaan en Janette Anker als docenten Techniek aanwezig om een indrukwekkende demonstratie te geven van het apparaat. Jan Nico Appelman werd uitgenodigd om te assisteren bij de openingshandeling.
‘Deze simulator is een prachtig praktijkvoorbeeld van de doelstellingen die we vanuit de Regiodeal als provincie samen met onze gebiedspartners voor ogen hebben. Het verstevigen van het maritieme cluster Urk en daarbij focus op talent voor de maritieme sector. Deze simulator zorgt voor een mooie uitbreiding op het opleidingsaanbod bij ROC Friese Poort’ aldus gedeputeerde Jan Nico Appelman.

Mogelijkheden voor training

De High Voltage Simulator biedt training op twee gebieden. Ten eerste het veilig leren werken aan elektrische installaties aan boord van een schip. Ten tweede kan de hoogspanningsschakelaar los bediend worden voor trainingen aan hoogspanningsinstallaties op land. Daarnaast zijn er nieuwe oefenpanelen aangeschaft voor het vmbo-onderwijs, met de werking van waterstof, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie. De directie van Berechja College is eveneens uitgenodigd.
Financiering voor de High Voltage Simulator is mogelijk gemaakt door een extra aanvulling uit de Regiodeal.

Toekomstgericht onderwijs

Met de opening van de High Voltage Simulator wil ROC Friese Poort zich positioneren als hét maritieme opleidingsinstituut van Nederland, met een breed en innovatief aanbod voor opleiden, omscholen en bijscholen. ROC Friese Poort biedt mbo-certificaten en doorlopende leerlijnen, beginnend bij het vmbo, om zo zowel nationaal als internationaal te voorzien in de behoeften van het varen, bouwen en transporteren binnen het maritieme werkveld. Daarnaast draagt ROC Friese Poort bij aan de kenniseconomie door zich te profileren op het gebied van verduurzaming van de blauwe economie.
Durk Bijma, directeur van de vestiging Emmeloord/Urk, is enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die de High Voltage Simulator biedt: "Met deze simulator kunnen we onze studenten de meest geavanceerde en realistische training geven op het gebied van elektrisch varen. Dit opent deuren naar duurzame carrières in de maritieme sector en versterkt onze positie als opleidingsinstituut."

De opening van de High Voltage Simulator markeert een mijlpaal voor ROC Friese Poort en het maritieme onderwijs in Flevoland. Het college kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, waarin zij blijft streven naar groei in studentenaantallen en een vooraanstaande rol in de maritieme sector.