MARKNESSE - Maandag 17 oktober 2022 start de renovatie van de Marknessersluis in het centrum van Marknesse. Volgens planning is de renovatie uiterlijk 9 februari 2023 afgerond. De brug over de sluis blijft (op 2 nachten na) open voor het wegverkeer. Voor de scheepvaart is de sluis wel de hele periode van 17 weken gestremd.

Werkzaamheden
De Marknessersluis krijgt net zoals alle beweegbare bruggen en sluizen, die de provincie vanuit de centrale in Lelystad bedient, een nieuw en uniform besturings- en bedieningssysteem. Het bouwen van het nieuwe besturings-en bedieningssysteem is een complexe klus. Zo wordt de motor vervangen, zijn er nieuwe elektriciteits- en glasvezelverbindingen nodig, worden de schakelkasten vernieuwd, komen er nieuwe camera’s en slagbomen, een nieuwe omroepinstallatie en moet alles aangesloten worden op de centrale in Lelystad.

Het sluiswachtershuisje wordt opgeknapt en geschikt gemaakt voor de opslag van technische apparatuur.
Naast de elektrotechnische werkzaamheden worden alle vier de sluisdeuren gerenoveerd. Hiervoor moeten de sluisdeuren uit de sluis worden getakeld, waarna de naar een gespecialiseerd bedrijf gaan voor een opknapbeurt. De deuren kunnen niet allemaal tegelijk verwijderd worden, daarom gebeurt dit in twee keer. Voor het uithijsen en inhijsen van de sluisdeuren is een hijskraan nodig, waardoor het wegverkeer op die momenten enig oponthoud kan hebben. Er zijn dan in ieder geval verkeersregelaars aanwezig.

Twee nachtafsluitingen
In de nachten van 18/19 en 19/20 januari is de brug van 24:00 uur tot 5:00 uur gestremd voor het autoverkeer. Tijdens deze nachten wordt de brug nl. getest. De omleidingsroute loopt dan via de Vollenhoverweg, Repelweg, Kraggenburgerweg en de Leemringweg.

Blijf op de hoogte via de BouwApp
Via de BouwApp, die gratis te downloaden is via de App Store of de Google Play store, kan iedereen de voortgang van de werkzaamheden volgen. Verder biedt de BouwApp de mogelijkheid om vragen te stellen en eventueel meldingen of klachten in te dienen.

Voorstersluis
Vanaf 3 oktober wordt er ook al gewerkt aan de renovatie van de Voorstersluis bij Kraggenburg.. Deze werkzaamheden lopen nog door tot 16 december 2022.

Meer informatie is te vinden op www.flevowegen.nl/projecten/marknessersluis