EMMELOORD - Pop en Rock Koor Emmeloord houdt zaterdag 4 december van 11 uur tot 13 uur de kennismakings repetitie

De corona maatregelen hebben ons overvallen waardoor de geplande kennismakingsavond op 29 november helaas niet door kon gaan. Zolang de maatregelen van kracht blijven kunnen wij gelukkig op zaterdag onze repetities houden. We zijn blij dat we op deze manier een begin kunnen maken met opstarten van het koor. De kennismakings repetitie van aanstaande zaterdag 4 december is wat vroeger dan normaal in verband met Sinterklaas.

Op zaterdag 11 december en zaterdag 18 december beginnen de repetities om 14 uur tot 16 uur. Om deel te nemen hanteren wij 3 G ( Gevaccineerd, Genezen , Getest) Graag tot ziens bij de vijvermeester transportweg 2 in Emmeloord.