URK - Om de zuidwesthoek van de Noordoostpolder en Urk in de toekomst bereikbaar te houden, werkt Provincie Flevoland samen met de gemeenten Noordoostpolder en Urk, de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg uit.


Tijdens de inloopbijeenkomst voor de nieuwe ontsluitingsweg op 27 juni 2023 lanceerde de provincie met de gemeenten een prijsvraag voor de naam van de toekomstige weg. Anna Schuttel uit Urk diende de winnende naam in: Spuiweg. De winnares kreeg namens het projectteam een prijzenpakket overhandigd. Op een later moment wordt Anna Schuttel door de betrokken bestuurders van de provincie en de gemeenten Noordoostpolder en Urk, extra in het zonnetje gezet.

Ontsluiting voor de Noordoostpolder en Urk

De motivatie van de ingediende naam en het feit dat de naam nog niet in beide gemeenten bestond, gaf voor de juryleden de doorslag. Waarom Spuiweg? ‘ Een spui(gat) is een gat op een schip waar al het water naar buiten kan (terug de zee in) dat op het dek komt. De nieuwe weg wordt een ontsluiting voor de Noordoostpolder en Urk, waardoor de mensen buiten het eigen woongebied kunnen komen, de wijde wereld in. Vandaar de naam Spuiweg.’

Op dit moment is de MER procedure opgestart om de milieueffecten van verschillende tracés in beeld te brengen, zoals gepresenteerd op de inloopbijeenkomst van 27 juni jongstleden. Nadat deze onderzoeken zijn afgerond, wordt bepaald wat de beste locatie is voor de nieuwe weg.

Tevreden bestuurders

Jan de Reus (gedeputeerde Provincie Flevoland): ‘De provincie is blij met de nieuwe naam Spuiweg die door omwonenden is aangedragen. Eind 2024 komen de onderzoeksresultaten binnen die ons gaan helpen te bepalen wat de beste locatie is voor een nieuwe ontsluitingsweg. De gemeenten Urk en Noordoostpolder, en de provincie vinden het fijn dat de omgeving zo enthousiast heeft gereageerd op deze prijsvraag en danken alle inzenders voor hun reactie.’

Meer informatie over het project: www.Flevoland.nl/projecten/ontsluitingsweg-urk