URK - Natuurbeleefplaats De Rentmeester uit Urk is de winnaar van de allereerste Vernieuwend Initiatief Prijs (VIP) Flevoland. Initiatiefnemers Roeline Post en Petra Zeeman ontvingen donderdag 15 april 2021, tijdens de Webinar Flevolandse Ruimte, een cheque van € 15.000 uit handen van gedeputeerde en voorzitter van de jury Jan de Reus. Provincie Flevoland wil meer bekendheid en waardering geven aan initiatieven die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Flevoland. Dat doet ze met de tweejaarlijkse Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland.


Uitdagende en grensverleggende plannen
De afgelopen maanden is de provincie op zoek gegaan naar uitdagende en grensverleggende plannen. Een team van experts, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, heeft uit alle ingezonden plannen drie fantastische projecten genomineerd. Deze projecten zijn verbeeld in een driedimensionale presentatie. Vervolgens heeft de zeskoppige jury deze initiatieven beoordeeld op hun plan, 3D-visualisatie, pitch en motivatie van de initiatiefnemer(s).

Natuurbeleefplaats De Rentmeester
Het plan Natuurbeleefplaats De Rentmeester is de allereerste winnaar van de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland. ‘We willen bij het Urkerbos een plek creëren waar kinderen kunnen spelen. Ook leren hoe de natuur werkt en een gezonde maaltijd leren maken,’ aldus initiatiefnemer Petra Zeeman. Het plan moet een plek binnen de gemeente Urk opleveren, waar inwoners de natuur kunnen beleven. En waar ze van kunnen leren. Daarnaast is er in het plan ook een horecalocatie opgenomen. Dit alles willen ze samen organiseren met jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Juryoordeel
Het plan blonk volgens de jury uit in zijn complete en concrete planvorming. ‘Het plan is vernieuwend en van toegevoegde waarde voor Urk en haar omgeving. Zowel in architectuur als in haar maatschappelijke waarde,’ aldus gedeputeerde en voorzitter van de jury Jan de Reus. ‘De jury heeft bewondering voor het verkregen lokale draagvlak en de integratie met de omgeving. Die visie is gestoeld op de maatschappelijke en lokale behoeften.’

Genomineerden
De Rentmeester nam het op tegen twee andere genomineerden. Initiatiefnemer Korfker Architecten wil een nieuwe groepsaccommodatie met 15 appartementen en drie algemene ruimtes bouwen in Bant. Bij het ontwerp van de gebouwen is de geschiedenis van de Noordoostpolder als voormalige Zuiderzee als inspiratie gebruikt. Daarnaast heeft Bureau Maris het plan Pioniers Panorama ingediend. Het kernrandgebied, Golflaan/Groenewoudseweg in Zeewolde, is volgens de indieners een geschikte plek om met ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken aan de slag te gaan. Ze willen hier het verhaal van Flevoland vertellen met verschillende type boerderijen. Plannen en videopitches van de drie initiatiefnemers zijn te bekijken op vipflevoland.nl.

Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland
Onder bewoners en bezoekers van Flevoland is veel waardering voor de kwaliteiten van het landschap van Flevoland. Denk aan de schoonheid, identiteit, herkenbaarheid, toekomstwaarde, het nut en samenspel van mens, ontwikkeling en natuur. De provincie Flevoland wil meer bekendheid en waardering geven aan de toekomstige ruimtelijke kwaliteit. En aan vernieuwende initiatieven. Dat doen we met de tweejaarlijkse Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland. In 2022 organiseert de provincie een nieuwe editie.