MARKENESE - Dinsdag 20 september van 18.30 – 20.30 uur organiseert de provincie Flevoland samen met de aannemer een informatiebijeenkomst over de renovatiewerkzaamheden aan de Voorstersluis en de Marknessersluis in Centrum De Marke, Oudeweg 21 in Marknesse.

Aanmelden informatiebijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de werkzaamheden aan beide sluiscomplexen, de bereikbaarheid en de omleidingsroutes. Het gaat om een inloopbijeenkomst, zodat belangstellenden op elk moment tussen 18.30 en 20.30 uur kunnen komen. Iedereen, die er bij wil zijn, kan zich aanmelden door een mail te sturen naar monica.simonis@croonwolterendros.nl

Planning werkzaamheden
De renovatie van de Voorstersluis start op 3 oktober en duurt t/m 16 december. Gedurende 9 weken, tot 2 december, is de brug gestremd voor het verkeer. Voetgangers, fietsers en bromfietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijke noodbrug. Voor de scheepvaart is de sluis de hele periode gestremd.
De omleidingsroute voor het autoverkeer loopt via Marknesse over de Leemringweg en de Vollenhoverweg.

De renovatie van de Marknessersluis start 17 oktober en duurt t/m 9 februari. De brug over de sluis blijft, behalve 2 nachten, open voor al het verkeer. Voor de scheepvaart is de sluis de hele periode gestremd.

Meer informatie
Via de BouwApp en www.flevowegen.nl/projecten/voorstersluis en www.flevowegen.nl/projecten/marknessersluis