NOORDOOSTPOLDER - Langs de Noordermeerdijk, tussen de windmolens, in de Noordoostpolder bouwt HVC volgend jaar één van de grootste zonneparken van Nederland. Zowel de vergunning als de SDE++ subsidie zijn verleend. Met 200.000 zonnepanelen en een vermogen van ongeveer 100 megawatt wordt dit het grootste zonnepark van HVC. De zonnepanelen wekken straks jaarlijks circa 90 miljoen kilowattuur groene stroom op. Dat is genoeg om 28.500 huishoudens, een stad zo groot als Emmeloord, van energie te voorzien.

inwoners doen mee
HVC vindt het belangrijk dat omwonenden van zonnepark Noordermeerdijk meedenken bij het ontwerp en meeprofiteren van de opbrengsten. Voor de realisatie van zonnepark Noordermeerdijk werkt HVC samen met een groep van 11 lokale grondeigenaren die mede-initiatiefnemer en mede-eigenaar van het zonnepark zijn. En als het zonnepark straks groene stroom opwekt, kunnen omwonenden hier ook van profiteren. Zij kunnen investeren in het zonnepark via obligaties met een vaste rente. Daarnaast levert het zonnepark een bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Noordoostpolder. Het geld in dit fonds is bedoeld om de Noordoostpolder verder te verduurzamen.

HVC ontwerpt zonneparken die opgaan in het landschap
In het ontwerp van het zonnepark is zorgvuldig rekening gehouden met de inpassing in het dijklandschap, en met de natuur. De sloten tussen de zonnevelden krijgen een natuurlijke, verbrede oever. Deze drassige rand geeft meer ruimte voor waterdieren, -planten en oevervogels. Daarnaast komt een groenstrook tussen de dijk en de onderhoudsweg die wordt ingericht als natuurlijk en kruidenrijk grasland. Tussen de panelenrijen laten we overigens ruimte voor lichtval op de grond – belangrijk voor natuur en bodemkwaliteit. In totaal leggen wij 9 hectare extra groen aan!

benutten van bestaande netaansluiting
Het is de bedoeling dat het zonnepark de stroom gaat leveren via de bestaande netaansluiting van het windpark. Energie van wind en zon vullen elkaar goed aan. Bij veel zon is er vaak weinig wind, en omgekeerd. Op die manier wordt het opwekken van energie uit wind en zon gecombineerd, en kan bij verschillende weertypes duurzame energie opgewekt worden. Dit scheelt aanzienlijk in de maatschappelijke kosten en de doorlooptijd voor het project, omdat er geen nieuwe netinfrastructuur door de netbeheerder hoeft te worden aangelegd.

belangrijke bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen Noordoostpolder
De gemeente Noordoostpolder wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die dan gebruikt wordt, duurzaam is opgewekt. De gemeente heeft het gebied tussen en direct naast de windmolens aan de Noordermeerdijk aangewezen om met zonnepanelen duurzame energie op te wekken. Deze gronden zijn versnipperd en daarom minder rendabel voor agrarisch gebruik. Al sinds 2017 is HVC samen met overheden en lokale ondernemers bezig om dit idee voor een grootschalig zonnepark naast de windmolens verder te ontwikkelen. In december 2020 verleende de gemeente de vergunning voor het zonnepark, nadat er geen bezwaren waren geuit. De verwachting is dat de bouw van het zonnepark volgend jaar kan starten.