LELYSTAD - Groene schoolpleinen dragen bij aan de gezondheid en het welzijn van kinderen. Een gemiste kans in Flevoland, want daar zie je op schoolpleinen vooral tegels. Daarom roept IVN Flevoland op tot een revolutie groene en gezonde schoolpleinen.

De Groene Schoolkaart van Flevoland is duidelijk: vijf oranje gekleurde gemeenten en één rood. De kaart van Stichting Nationale Boomfeestdag en Cobra groeninzicht laat zien hoe groen de omgeving rond basisscholen is. De meeste bassischolen in Flevoland scoren dus ‘middelmatig’. Daar wil IVN Flevoland met deze beweging verandering in brengen.

Mariza Bosch van IVN Flevoland: ‘We roepen zoveel mogelijk mensen op om zich aan te sluiten. Dit zodat straks alle kinderen in Flevoland een gezonde en natuurlijke speel- en leeromgevingen hebben. Met aanpassingen zoals moestuinbakken, een waterpomp of wilgenhut maak je al een groot verschil. Ook kun je eenvoudig met wat boomstammen en stenen een buitenleslokaal creëren.’ Ouders, leerkrachten, schooldirecteuren, buurtbewoners, natuurorganisaties en gemeenten kunnen aan IVN Flevoland kenbaar maken aan de slag te willen. Iedereen mag bijdragen op zijn eigen manier; van meedenken over inrichting of financiering tot helpen met de aanleg of educatie.

Een groen schoolplein is goed voor iedereen
Buiten spelen en buiten leren in een natuurlijke omgeving stimuleert de ontwikkeling van kinderen. De voordelen van een groen schoolplein zijn groot; het heeft een positief effect op de concentratie van de leerlingen, er is een afname in pestgedrag en kinderen spelen er graag. Groene pleinen dragen niet alleen bij aan de gezondheid en het welzijn van de kinderen. Zo vermindert een groen plein hittestress in de zomer en wateroverlast in natte periodes. Ook de biodiversiteit in de omgeving wordt vergroot, er komt meer ruimte voor planten en dieren.

Aan de slag
De strategie van IVN Flevoland moet ervoor zorgen dat in de volgende editie van De Groene Schoolkaart een stuk minder Flevolandse schoolpleinen oranje kleuren. De eerste stap is om zoveel mogelijk mensen te verzamelen die zich willen inzetten voor groene en gezonde schoolpleinen. In het najaar gaan de eerste vergroeningsacties van start. Wil jij ook meedoen? Mensen en organisaties die willen helpen kunnen dat kenbaar maken via de website van IVN Flevoland.