NOORDOOSTPOLDER - Gemeente Noordoostpolder heeft in 2023 procentueel de meeste nieuwbouwwoningen gebouwd. Maar liefst 457 woningen, terwijl ze vorig jaar in de Woondeal 252 woningen had toegezegd. Hiermee is de gemeente Noordoostpolder nieuwbouwkampioen van Flevoland in 2023. Afgelopen vrijdag – een jaar na de Woondeals – ontving gemeente Noordoostpolder felicitaties van provincie Flevoland voor deze prestatie.


“Flevoland wil voortvarend bijdragen aan de oplossing voor de woningnood in Nederland. 2023 was een jaar waarin de economische omstandigheden voor de bouw niet ideaal waren. Met de prestatie van gemeente Noordoostpolder ben ik dan ook zeer blij”, aldus gedeputeerde Jan de Reus. “Bovenal is het mooi om hier in Emmelhage in Emmeloord te zien dat er ook aandacht is voor woonkwaliteit, voorzieningen en ruimte voor groen. In Flevoland woon je voor je leven. Daarom bouwen we aan vitale steden, dorpen en wijken.”

“De Noordoostpolder biedt ruimte voor wonen”, vult wethouder Bouwen en Wonen Toon van Steen aan. “We werken aan een woningmarkt met een goed evenwicht tussen vraag en aanbod, in alle dorpen en Emmeloord. We willen, geheel naar de ambities in de Woondeals, onze rol vervullen als het gaat om het aanpakken van het woningtekort en het vergroten van de betaalbare woningvoorraad. We doen dit niet alleen, maar samen met de ontwikkelaars, bouwers en woningbouwvereniging.”

Flevoland komt op stoom met nieuwbouw

De gemeenten hebben tot en met 2030 de tijd om de afspraken uit de Woondeals te realiseren. In 2023 zijn er in totaal 2927 woningen in Flevoland gebouwd. Gemeente Zeewolde heeft op 17 woningen na haar toezegging van 213 woningen behaald. Net als de landelijke trend laat zien, vervullen de grote steden wat minder dan hun ambitie is. Overheid, corporatiesector en markt werken er samen hard aan om de woningbouw te versnellen.

Gemeente Almere heeft in absolute getallen de meeste woningen gerealiseerd: 1608. De komende jaren worden meer nieuwbouwplannen verwezenlijkt. Lelystad gaat aan de slag met onder andere het nieuwe stadsdeel ZuiderC. Ook Dronten en Urk zetten de sprint in: dit jaar komen er in Dronten nieuwbouwwoningen in Swifterbant-Zuid, Biddinghuizen De Graafschap en Dronten Hanzekwartier. En Urk stroopt de mouwen op voor de Zeeheldenwijk. Het tempo gaat dus verder omhoog.

In 2023 zijn er in Nederland 73.333 nieuwbouwwoningen gebouwd. Flevoland heeft daar in 2023 met bijna 4% aan bijgedragen.

Woondeals Flevoland

Provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten en waterschap Zuiderzeeland hebben 15 maart 2023 twee Woondeals ondertekend:

  • Woondeal Metropoolregio Amsterdam: Almere en Lelystad tekenden mee voor 31.400 woningen tot en met 2030.
  • ZUND-woondeal: Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Dronten tekenden mee voor 8.343 woningen tot en met 2030.