NOORDOOSTPOLDER - De Zonnebloemschool is een school voor speciaal onderwijs gevestigd in de Noordoostpolder. Verdeeld over zes vestigingen geven zij gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen die te maken hebben met een verstandelijke, psychiatrische, sociaal-emotionele of lichamelijke uitdaging. Sinds eind 2022 neemt de Zonnebloem deel aan het project Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed. Zij verduurzamen met de hulp van provincie Flevoland, leerlingen en leraren vier gebouwen. Uniek aan deze deelname is dat de school het talent en de vaardigheden van de leerlingen inzet bij het verduurzamingsproces. Eén van de verduurzamingsmaatregelen is het vervangen van verlichting in ledverlichting. Het Klusteam, bestaande uit acht leerlingen van de locatie Het Esveld van de Zonnebloem, klaarde deze klus samen met gedeputeerde Harold Hofstra van provincie Flevoland.


Duurzaamheid als onderdeel van het lesplan.

De school heeft al flink wat stappen gezet om te verduurzamen. Op drie schoolgebouwen liggen zonnepanelen en de meeste gebouwen zijn voorzien van ledverlichting. Wat de Zonnebloem een bijzondere deelnemer maakt is dat de school de leerlingen betrekt bij het doorvoeren van de verduurzamingsmaatregelen en verduurzamen onderdeel maakt van het lesprogramma. Dat werd direct in praktijk gebracht door het vervangen van de verlichting voor led. Harold Hofstra hielp het klusteam een handje mee: "De duurzaamheidsmaatregelen zijn leeractiviteiten geworden én onderdeel van het lesprogramma. Een klusteam van acht leerlingen pakt dit op. Dat vind ik heel slim, zo maak je de leerlingen bewust van het thema en leren ze op een praktische manier wat duurzaamheid inhoudt. Dat is dubbele maatschappelijke winst én je geeft de leerlingen wat mee voor de toekomst." Als dank voor het harde werken ontving het klusteam een klusjack van gedeputeerde Harold Hofstra.

Simpele maatregelen

Dat er nog meer te verduurzamen viel bleek uit de energiescans en het duurzaamheidsrapport dat uitgevoerd is door de energiecoach van provincie Flevoland. In het duurzaamheidsplan staat omschreven welke maatregelen er per gebouw uitgevoerd kunnen worden en wat het oplevert aan energie- en kostenbesparing. De investeringen en terugverdientijden staan ook in het plan. Voor de school het Esveld levert dat een kostenbesparing van €2500,- per jaar op.

Gretha Bennik – van Urk, Adjunct-directeur: "Op het Esveld en op de Zonnebloemschool staat de leerling centraal. Dus wanneer er zaken aangepakt moeten worden dan betrekken wij de leerlingen hierbij. Zo ook rondom verduurzaming. Deze acties zijn mooie leerprocessen voor hun toekomst. De klussen die we rondom verduurzaming met de leerlingen hebben aangepakt zijn simpele maatregelen zoals het isoleren van de leidingen waarbij we de leerling in zijn/haar kracht zetten. Op het Esveld zijn we toekomstgericht bezig. Wat willen ze gaan doen als ze van school afgaan, waar komen ze te werken? Door middel van veel praktische activiteiten en lessen bereiden wij ze voor op hun uitstroom, richting dagbesteding of vrij bedrijf. "

Waarom een Ontzorgingsprogramma?

Het Ontzorgingsprogramma verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed biedt ondersteuning en begeleiding op maat aan kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in Flevoland. Voorbeelden zijn kleine gemeenten (Urk en Emmeloord), schoolbesturen of eigenaren van kleine zorg-, cultuur- of welzijnsorganisaties. Bij deze doelgroep ontbreekt vaak de kennis en capaciteit die nodig is om te verduurzamen. Het ontzorgen bestaat met name uit het in kaart brengen van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden. Maar ook het opstellen van een plan van aanpak of routekaart en het vinden van een geschikte uitvoerende partij. Kijk voor meer informatie en deelname op www.flevoland.nl/ontzorgingsprogramma