URK - Urk kent gelukkig vele vrijwilligers. Iets om dankbaar voor te zijn. Ook binnen de KNRM zijn velen die belangeloos 365 dagen, 24 uur per dag beschikbaar zijn om hun medemens te helpen indien nodig.

Jaarlijks organiseert KNRM-station Urk een avond voor haar vrijwilligers. Tijdens deze avond wordt er door de voorzitter teruggekeken op het oude jaar, bijzondere gebeurtenissen uitgelicht, vooruitgekeken naar het nieuwe jaar en worden de nodige vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Dit jaar een iets wat andere invulling want de voorzitter (Burgemeester, Cees van den Bos) nam afscheid als voorzitter van de KNRM-Urk i.v.m. zijn vertrek naar Zeeland. Na uitwisseling van woorden/ waardering werd het voorzitterschap overgedragen aan vice-voorzitter (Teun Molenaar).

Daarnaast waren er vier jubilarissen die respectievelijk 10, 15 en 20 jaar vrijwilliger zijn binnen de KNRM; namelijk Gerrit Baarssen en Klaas Kramer (10 jaar), Andries Lambregtse (15 jaar) en Pieter Kaptein (20 jaar). De vier vrijwilligers ontvingen een Oorkonde en jaarteken behorende bij de vrijwilligersmedaille voor Openbare Orde en Veiligheid. Het is een blijk van waardering voor de belangeloze inzet van de bemanningsleden van de reddingboot voor het werk dat zij hebben gedaan.

Allen werden bedankt voor hun (vrijwillige)inzet.