EMMELOORD - De uitreiking van de onderscheidingen, die live via de gemeentelijke website werd uitgezonden, vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Emmeloord.


In een persoonlijke boodschap van burgemeester Jan Westmaas kregen alle gedecoreerden te horen dat aan hen een Koninklijke Onderscheiding is toegekend en werden de hierbij behorende versierselen uitgereikt en opgespeld..

Harm de Jong uit Emmeloord

Harm de Jong staat altijd voor iedereen klaar. Bijna 30 jaar lang was hij werkzaam in de diaconie van de Protestantse Gemeente in Emmeloord. Maar daarnaast was en is hij ook volop actief vrijwilliger. Een inwoner met een hart van goud, en heeft oog voor de noden van anderen.Hij bezoekt mensen die eenzaam zijn of het moeilijk hebben, biedt een luisterend oor en verleent ondersteuning waar nodig. Voor buurtbewoners die dat niet meer zelf kunnen zet hij de vuilcontainers aan de straat, houdt hun tuinen bij, brengt mensen naar ziekenhuizen, verpleeghuizen, etc. Tevens is hij actief als vrijwilliger binnen de Stichting de Helpende Hand. En één avond in de week is hij druk in de weer met het stimuleren van zijn vrienden om te bewegen, binnen de door hem zelf in 1987 opgerichte tennisclub Harmenmaten.

Siert de Langh uit Emmeloord

Siert de Langh is al 20 jaar actief als voorzitter/actieleider van de werkgroep Pax Kinderhulp Noordoostpolder/Urk. De activiteiten van Pax Kinderhulp zijn gericht op het bieden van hulp aan buitenlandse kinderen afkomstig uit gezinnen met meervoudige problematiek. Voor deze kinderen worden vakanties (2 à 3 weken in de zomervakantie) in Nederland verzorgd. De werkgroep Noordoostpolder / Urk ontfermt zich over kinderen uit de omgeving van Katowice in Polen. Daarnaast is Siert ook actief als voorzitter van de Stichting Wereldwinkel Noordoostpolder. Van 2007 tot eind 2018 was hij tevens actief in de thuisfrontafdeling van de 43 Gemechaniseerde Brigade van de Koninklijke Landmacht. Door de ondersteuners wordt Siert aangemerkt als een top vrijwilliger, die altijd voor een ander klaar staat.

Lubbert Post uit Tollebeek

Lubbert Post zet zich al meer dan 20 jaar in voor de vv Tollebeek in allerlei functies. Ook de dorpsvereniging Tollebeek maakt al 15 jaar dankbaar gebruik van zijn inzet. Lubbert is een enthousiast, actief en creatief persoon, die graag zijn bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp. Hij schrijft mee aan uitvoeringen van Thomasvaer en Pieternel en dorpsrevues. Hij is medewerker van dorpsblad De Bazuin en schrijver van herinneringsboeken en flyers. Tevens is hij bestuurslid/secretaris van het mfc de Pionier en bestuurslid van buurtvereniging Het Kwartet. Bij de cbs Op de Wieken is hij voorzitter van de Medezeggenschapscommissie. Als oud-Urker is Lubbert Post bovendien nog nauw betrokken bij de cultuurhistorie van Urk. Sinds 2009 is hij non- stop actief om de Urker cultuur en geschiedenis levend te houden. Zo schreef en verzorgde hij vele illustraties als fotograaf in diverse boeken. Daarnaast zette hij de Digitale Canon van Urk op en schrijft en coördineert hij de 'Urcker Kronieken'. En last but not least is hij ook nog secretaris van de Stichting Urker Uitgaven.

Wijnand Smit uit Emmeloord

Wijnand Smit wordt alom geprezen voor zijn enthousiasme en praktische inzet, en de sociale, respectvolle en behulpzame wijze waarop hij met mensen om gaat. Dit zonder verdere poespas, omdat hij het liefst op de achtergrond werkt. Wijnand startte zijn vrijwilligersactiviteiten bij de carnavalsvereniging de Droogpieren. Hij was destijds één van de initiatiefnemers om mensen met een beperking te betrekken bij het carnaval. Een belangrijke drijfveer voor hem is dat hij er, waar mogelijk, alles aan wil en zal doen om te voorkomen dat mensen sociaal geïsoleerd raken. Zo heeft hij jarenlang een Iraaks vluchtelingengezin ondersteund en begeleid. Tevens is hij actief binnen de Independent Order of Odd Fellows. Binnen de Bridgeclub Emmeloord maakt Wijnand zich al vanaf 1985 bestuurlijk en uitvoerend verdienstelijk. Al een lange reeks van jaren vervult hij de rol van wedstrijdleider bij de donderdagmiddaggroep.

Piet van der Wal uit Luttelgeest

Piet van der Wal is in 1973 vanuit Appingedam verhuisd naar Luttelgeest, waar hij was benoemd tot leerkracht op de christelijke basisschool. Naast leerkracht was hij vanaf het moment dat hij in Luttelgeest kwam wonen al actief als vrijwilliger. Iemand die altijd voor iedereen klaar staat en waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan. Zo is hij bij de sportvereniging Tonego meer dan 25 jaar secretaris geweest. Sindsdien verzorgt hij bij de sportvereniging iedere zaterdag de kantinediensten. Ook was hij de grondlegger van het Tonego nieuws, dat later is opgegaan in de dorpskrant. In zijn werkzame jaren was Piet binnen de school ook de man die de extra klussen oppakte (regelen geldinzamelingen, Jantje Beton, schoolkrant, blokfluitlessen, schoolsportdagen, etc.).
Na zijn pensionering in 2002 is hij op de school gewoon doorgegaan als vrijwilliger..
Feitelijk kan gesteld worden dat Piet van der Wal na zijn pensionering full time vrijwilliger is geworden, met enerzijds vrijwilligersactiviteiten binnen de school en het dorp Luttelgeest en anderzijds door het verzorgen van hand- en spandiensten voor zijn dochter en schoonzoon, die samen een druk restaurant in Zwolle bestieren.

Harrie Zeldenthuis uit Emmeloord

De Stichting Evenementen en Promotie is een non-profit organisatie met als doelstelling het promoten van de Noordoostpolder door middel van het organiseren van grote festivals en evenementen. Dit gebeurt met de enthousiaste inzet van ruim 300 vrijwilligers en het StEP Bureau. De StEP organisatie kent echter ook een vrijwilliger die binnen de organisatie wordt aangeduid als de ‘super-vrijwilliger’. Harrie Zeldenthuis is als vrijwilliger al vanaf het eerste uur bij de organisatie betrokken is en daar inmiddels 25 jaar zonder onderbreking actief voor.Harrie Zeldenthuis is het voorbeeld van een onvermoeibare vrijwilliger. Actief, loyaal, betrokken, behulpzaam en positief. Iemand die altijd voor een ander klaar staat. En zeker daar waar het de activiteiten van StEP betreft. Zo was Harrie medeoprichter van het Pieperfestival en sindsdien lid van de outillage commissie. Daarnaast verzorgt Harrie het magazijnbeheer voor StEP.

Aart Reussing uit Emmeloord

Aart Reussing is in 1997 aangesteld directeur van de Zonnebloemschool in Emmeloord (school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). De school is sedertdien uitgegroeid tot een onderwijsinstelling met een gezonde financiële basis en een stabiel (groeiend) leerlingenaantal. Sinds 2019 mag de school bovendien het landelijk predicaat ‘Excellente School’ voeren. Om dat doel te bereiken heeft Aart zich ook op landelijk niveau sterk gemaakt voor het op orde krijgen van de financiering voor het speciaal onderwijs, de implementatie van de wetgeving rondom de Leerling Gebonden Financiering en het opzetten van de Regionale Expertise Centra ten behoeve van de toelating van leerlingen tot het speciaal onderwijs. Met zijn enthousiasme, gedrevenheid en onvermoeibare inzet, heeft Aart Reussing samen met zijn team in de loop der jaren vele nieuwe concepten en initiatieven weten te realiseren. En daarbij staat voor Aart de zoektocht naar de talenten van de leerlingen met beperkingen altijd voorop! Dat die inzet niet onopgemerkt is gebleven, blijkt heel duidelijk uit het feit dat één van zijn oud-leerlingen de initiatiefnemer is geweest tot het indienen van het voorstel tot verlening van een Koninklijke Onderscheiding. Deze oud-leerling roemt Aart Reussing voor zijn hulp aan jongeren met een verstandelijke ofwel lichamelijke beperking. Zo heeft Aart Reussing hem en zijn lotgenoten geholpen met het slaan van een brug naar de samenleving. Zonder het vertrouwen en de begeleiding van Aart, waren hij en zijn lotgenoten niet zover gekomen in hun ontwikkeling, is zijn stellige overtuiging. Aart heeft hen niet alleen een tweede kans gegeven, hij heeft ze hun waardigheid en leven terug gegeven! Daarnaast is Aart Reussing ook nog politiek en maatschappelijk actief. Zo heeft hij de afgelopen decennia twee periodes in de gemeenteraadsfractie van het CDA gezeten. In de periode 2008-2016 was hij tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van het CDA Noordoostpolder. Binnen de sport is hij na zijn jarenlange actieve carrière als verdediger in het eerste elftal, nog altijd actief bij de voetbalvereniging Flevo Boys. Zo was hij elftalleider, trainer van het kaboutervoetbal (jongens en meisjes van 4,5 jaar) en nu is hij Coördinator van de prestatieteams. Ook heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de organisatie van het G-voetbal en damesvoetbal.