MARKNESSE - In Marknesse is een grote behoefte aan meer woningen. In afwachting van de ontwikkelingen rondom de eigendomssituatie van een deel van de grond in Marknesse Zuid, start de gemeente met de ontwikkeling van Marknesse Zuid fase 4. Deze zogenoemde kavel Muilwijk is geheel in eigendom van gemeente Noordoostpolder. De kavel heeft een plancapaciteit voor circa 120 woningen.


Woningen in Marknesse

Dorpsbelang Marknesse heeft onlangs het belang van woningbouw via een brief aan het College van B&W benadrukt. Om woningen in Marknesse Zuid fase 4 te kunnen realiseren is een aantal stappen nodig. De gemeente werkt met een klankbordgroep uit Marknesse een plan uit waarna de bestemmingsplanprocedure wordt gestart. Zodra deze procedure is doorlopen wordt gekeken wat de stand van zaken is in de eigendomssituatie van fase 3. Het college van B&W besluit op dat moment over de gewenste ontwikkelvolgorde. Als dat fase 4 is, dan kan de grond van kavel Muilwijk in fasen bouwrijp worden gemaakt en komen de kavels in de verkoop. Momenteel wordt de kavel verpacht als agrarisch perceel, maar de overeenkomst kan per jaar opgezegd worden. Dat biedt mogelijkheden om op korte termijn te beginnen.

Onzekere eigendomssituatie

Sinds november 2019 is steeds duidelijker geworden dat er een onzekere eigendomssituatie is voor een deel van de kavels in Marknesse Zuid en wat dat mogelijk betekent. De afgelopen periode is gekeken naar verschillende oplossingen. Zoals een sideletter als maatwerk voor particulieren en ontwikkelaars die in een onomkeerbare situatie zaten omdat ze bijvoorbeeld al een verkoopovereenkomst hadden. Ook zijn er diverse juridische procedures gestart, mede om het proces rondom een hoger beroep te versnellen en daarmee duidelijkheid over het eigendom te krijgen. Een uitspraak over het hoger beroep wordt niet binnen een jaar verwacht. Tot die tijd lijkt de verdere kavelverkoop in Marknesse Zuid, fase 3 niet mogelijk. De gemeente vindt het belangrijk dat er ook in Marknesse kavelaanbod blijft en daarom wordt de ontwikkeling van fase 4 opgepakt.