EMMELOORD - Om te kunnen blijven voorzien in de woningbehoefte in Emmeloord komen nieuwe particuliere bouwkavels en projectmatige woningen beschikbaar in Emmelhage. Het gaat hierbij om kavels in Fase 2B Noord en extra kavels aan de Theodoor Karel van Lohuizensingel in Fase 2A. Op deze laatste locatie, waar in principe een school voorzien was, komen nu bouwkavels beschikbaar voor de bouw van negen woningen.


Fase 2B Noord

Het bestemmingsplan ‘Emmeloord - Emmelhage, fase 2’ biedt ruimte voor het realiseren van maximaal 150 woningen in fase 2B. Het gaat om een mix van vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen. Er komen vooralsnog in Fase 2B Noord circa 43 particuliere kavels, waarvan 15 vrijstaande woningen en 28 twee-onder-een-kapwoningen en circa 50 projectmatige woningen. De gemeente is met Mercatus in gesprek over de realisatie van maximaal 18 rijwoningen.

Wethouder Wiemer Haagsma: ”We vinden het belangrijk naar de toekomst te kijken en zien nog steeds een toenemende behoefte aan nieuwe woningen in alle segmenten. In deze nieuwe fase van Emmelhage bouwen we voort op fase 1 en 2A. Ook nu weer met veel diversiteit en ruimte.”

Theodoor Karel van Lohuizensingel
Door de wijzigingsbevoegdheid binnen dit bestemmingsplan wordt het mogelijk de bestemming van de locatie aan de Theodoor Karel van Lohuizensingel te wijzigen van ‘Gemengd-’ naar ‘Woongebied’. Bij de ontwikkeling van deze locatie gaan we uit van drie vrijstaande woningen en zes twee-onder-een-kapwoningen. Het schoolbestuur van AVES heeft aangegeven hier geen school te willen realiseren. Zij sticht liever een school in een latere bouwfase van Emmelhage. Hiermee beoogt men een betere spreiding van basisscholen in dit deel van Emmeloord. Over de toekomstige locatie gaat AVES met de gemeente in gesprek.

Verkoop
Met de verkoop van Fase 2B Noord en de Theodoor Karel van Lohuizensingel starten we voor de zomer. Naar verwachting vindt de loting plaats in september. Als u op de hoogte wilt blijven van de verkoop, kunt u uw belangstelling kenbaar maken via mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl of telefonisch op 0527 63 39 11.