URK - Op basis van de Wet Damocles heeft de burgemeester besloten om een woning in de Oranjewijk voor drie maanden te sluiten.


,,Wij willen op Urk geen drugshandel en daarom treden we stevig op’’, zegt waarnemend burgemeester Jan Westmaas. Als in een huis een handelshoeveelheid hard- en softdrugs wordt aangetroffen, is de burgemeester bevoegd om over te gaan tot sluiting. Dat was hier het geval.

Wat is de Wet Damocles?

Artikel 13b van de Opiumwet, wordt ook wel aangeduid als de Wet Damocles. Deze wet geeft de burgemeester de bevoegdheid om drugshandel te bestrijden, door middel van het opleggen van een last onder bestuursdwang bij drugspanden. Dat kan het sluiten van een woning inhouden.