SCHOKLAND - Op en rond Schokland gebeurt van alles. Niet in de laatste plaats vanwege het project Nieuwe Natuur Schokland. Dit project is in het leven geroepen vanwege de bodemdaling in het gebied en de noodzaak om de archeologische bodemschatten te bewaren. “We hebben een mooie website laten maken om alle ontwikkelingen rond Nieuwe Natuur Schokland te beschrijven” zegt wethouder Marian Uitdewilligen enthousiast. “Niet alleen staan er prachtige foto’s op van het gebied, ook de animatie is schitterend gemaakt. In een notendop zie en hoor je over de geschiedenis van Schokland, waarom we die zo graag willen bewaren en wat we aan natuur gaan realiseren.”


Nieuwenatuurschokland.nl

Op de nieuwe website www.nieuwenatuurschokland.nl vertellen de gemeente, Het Flevo-landschap en Waterschap Zuiderzeeland samen over de tijdlijn van het project en de drie pijlers archeologie, natuur en water.

De nieuwe natuur wordt een mix van vochtig weidevogelgrasland, flora- en faunarijk grasland en biologische akkers die tot het eind van de winter met rust worden gelaten. Naast natuur werken we ook aan recreatiemogelijkheden in het gebied zoals wandel- en fietspaden, om iedereen werelderfgoed Schokland nog beter te kunnen te laten beleven.

Grondwatermeetnet

De eerste stappen om het gebied een natuurbestemming te geven zijn inmiddels gezet. Wethouder Uitdewilligen. “Met de boeren zijn afspraken gemaakt over een grondwatermeetnet. In overleg met hen brengt Waterschap Zuiderzeeland eerst de huidige grondwatersituatie rondom het plangebied in beeld. Via de website zijn de actuele metingen live te volgen. Op deze manier zijn we heel transparant in de ontwikkelingen rond het grondwater.”

Ook lopen er gesprekken met onder meer de boeren in het gebied om de gronden te verwerven die nodig zijn voor de natuurontwikkeling en het behoud van werelderfgoed.

Samenwerkingspartners

Het project Nieuwe Natuur Schokland is een initiatief van gemeente Noordoostpolder en Het Flevolandschap, in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland. Het rijk en provincie Flevoland dragen bij aan het project.