URK - De gemeente Urk werkt aan een bijzonder project: Energienet Urk. We spraken met Marten Poelman, voorzitter van de Vereniging van Visgroothandelaren Urk (VVU), Johan Oosterhoff, directeur van woningcorporatie Patrimonium en wethouder Willem Foppen over het Energienet. Ze zijn duidelijk over het voorstel om dit systeem aan te leggen: “Deze kans moeten we echt grijpen. We hebben geen tijd te verliezen.”

Betrouwbaar energiesysteem

Marten Poelman vertelt dat de visserijsector op Urk veel elektriciteit gebruikt om vis te koelen en in te vriezen. Bij het invriezen van vis komt warmte vrij. Deze warmte gaat nu verloren, maar door het Energienet kan die restwarmte gebruikt worden om woningen en bedrijven te verwarmen. Het systeem levert koude terug aan visverwerkende bedrijven die dit weer gebruiken om vis in te vriezen. Dit hergebruik van energie bespaart veel elektriciteit. “Het is een win-winsituatie: het uitgangspunt van de visindustrie is dat we de warmte gratis beschikbaar stellen en daarvoor gratis koude terugkrijgen. Een heel logisch systeem met een bewezen techniek. Het Energienet kan eventuele storingen heel goed opvangen, doordat warmte en koude in de bodem wordt opgeslagen. Het systeem is daardoor betrouwbaarder dan het aardgas- en elektriciteitsnet”, aldus Marten Poelman.

Het project biedt volgens Poelman voordelen voor de visserijsector. "Het helpt ons te verduurzamen. Ook wij lezen de krant. Als industrie willen we onze verantwoordelijkheid nemen." legt hij uit. "Bovendien helpen goede energieprestaties bij het krijgen van leningen bij banken. Banken vragen hier steeds vaker naar voordat ze ons financieren.”

De gemeente Urk wil starten met de aanleg van het Energienet in de nieuwe gebieden Port of Urk en de Zeeheldenwijk. Uitbreiding naar de bestaande gebieden van Urk is technisch mogelijk en is een nadrukkelijke wens van de VVU. “Bedrijven zullen flink moeten investeren om aan te kunnen sluiten op het Energienet. De visverwerkende bedrijven willen die stap nemen, ook al duurt het even voordat die investering zichzelf terugverdient.”, volgens Poelman.

V.l.n.r. Marten Poelman, voorzitter VVU, Johan Oosterhoff, directeur woningcorporatie Patrimonium en wethouder Duurzaamheid Willem Foppen

Inspelen op strengere regelgeving

Johan Oosterhoff ziet ook de voordelen van Energienet Urk: "Als woningcorporatie worden we regelmatig geconfronteerd met nieuwe regels vanuit Europa en de Nederlandse overheid op het gebied van duurzaamheid. Door het Energienet spelen we nu al in op strengere regels in de toekomst. We kunnen al onze nieuwe woningen in een keer voorzien een goede en duurzame oplossing. Het is een gemiste kans dat het Energienet niet voor de eerste fase van de Zeeheldenwijk gerealiseerd kon worden. We moeten zorgen dat we vanaf de tweede fase wél kunnen aansluiten. Ook willen we onze bestaande woningen graag aansluiten op het Energienet wanneer dat kan. Juist in onze bestaande woningvoorraad is veel winst te behalen op weg naar aardgasvrije wijken.”

Een groot voordeel van het Energienet voor Patrimonium is de ontzorging voor bewoners op het gebied van energievoorziening. “Er is minder techniek nodig in de woning en voor ons als corporatie betekent dat minder gedoe in het beheer en onderhoud. Maar het allerbelangrijkste voor ons is dat de huurder er financieel niet op achteruit gaat. En dat lijkt zo te zijn”, zegt Oosterhoff.

Het belangrijkste voordeel voor Urk

De belangrijkste meerwaarde van het Energienet voor Urk is duidelijk. Poelman: “Netcongestie is een bedreiging die een groot deel van Nederland raakt. We vragen meer van het elektriciteitsnet dan het aankan. Als Urk kunnen we niet langer wegkijken, maar we moeten nu actie ondernemen.” Oosterhoff: “Het is vijf voor twaalf. Door het Energienet verkleinen we het risico op netcongestie. Dit is enorm belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Urk.”

“Liander heeft deze week bekend gemaakt dat de uitbreiding van het stroomnet in de Noordoostpolder en Urk vertraging oploopt. Het is daarom extra belangrijk dat we zuinig omgaan met de bestaande ruimte op net.”, zegt wethouder Foppen.

Voorbeeld voor de rest van Nederland

De beide heren benadrukken het belang van samenwerking tussen de verschillende partijen op Urk. "Het bedrijfsleven, de woningcorporatie en de gemeente moeten samenwerken om dit project te laten slagen," zegt Poelman. "We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om Urk duurzamer te maken. Het is een unieke kans voor Urk om een voorloper te worden in de energietransitie. En ja, dit project heeft onzekerheden, maar zeker weet je dingen nooit. En zonder risico te durven nemen was Urk niet waar het nu is.”

Oosterhoff voegt daaraan toe: "Het is belangrijk dat we nu de juiste beslissingen nemen voor de toekomst. Het gaat om de lange termijn en die is onzeker. Maar als we samen onze schouders eronder zetten ben ik er van overtuigd dat dit project slaagt."

Vindingrijk en onafhankelijk

Wethouder Willem Foppen benadrukt dat het Energienet Urk goed past bij de cultuur van Urk. "Door het Energienet worden we minder afhankelijk van het elektriciteitsnet, wat ons helpt om onze eigen koers te varen," zegt Foppen. "Urkers zijn ook vindingrijk. We hebben altijd oplossingen gevonden voor de uitdagingen die op ons pad komen, en het Energienet is daar een prachtig voorbeeld van."

Foppen voegt toe: "De kracht van Urk ligt ook in het 'met elkaar' doen. Dit project brengt de gemeente, bedrijven en inwoners samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Hierdoor komen we een stap dichter bij een zelfvoorzienend Urk.”

Besluit over Energienet volgt snel

Het voorstel over de aanleg van Energienet Urk wordt op 4 juli voorgelegd aan de gemeenteraad. Wethouder Foppen is optimistisch over de uitkomst: "Ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad het belang van dit project inziet en positief zal besluiten. Het Energienet Urk is een kans die we met beide handen moeten aangrijpen voor een duurzame toekomst van Urk." Na goedkeuring gaat de verdere uitwerking en aanleg van het netwerk direct van start. Ook Poelman en Oosterhoff hopen op een positief besluit: "Onze inwoners en ondernemers verdienen het."