NOORDOOSTPOLDER - Hoe blijft het landelijk gebied goed bereikbaar, ook met openbaar vervoer? Uit een grootschalig onderzoek naar mobiliteitsbehoeften bij inwoners in de Noordoostpolder, blijkt dat zij vraaggestuurd openbaar vervoer ofwel ‘Mobility as a Service’ wel zien zitten. Voorbeelden van dit type vervoer zijn de deelauto, deelfietsen of bijvoorbeeld een speciale app voor reisaanbod op maat. Meer dan 500 mensen in Noordoostpolder deden mee aan de enquête. Het onderzoek vloeide voort uit een eerdere prijsvraag van de Provincie Flevoland naar de bereikbaarheid en leefbaarheid van het landelijk gebied.


Uitkomsten onderzoek

De overheid verwacht in de toekomst meer vervoersconcepten te ontwikkelen die werken vanuit de vraag of behoefte. Deze vraaggestuurde concepten moeten goed aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. De belangrijkste onderzoeksresultaten laten zien dat een behoorlijke groep inwoners zeker interesse heeft in vraaggestuurd openbaar vervoer. Van de 528 ondervraagden (respondenten) vormt 33% de groep van high potentials. Dit is de groep waarbij de kans het hoogst is dat ze later mee gaat doen aan vernieuwende vervoersoplossingen. Volgens het onderzoek betekent dit dat één op de drie inwoners een mobiliteitsservice omarmt die hen voorziet in advies, garanties en gemak. De interesse in deelmobiliteit is breed. Toch gaat de meeste interesse uit naar meerijden en een deelauto die op een centrale plek in het centrum moet staan.

De woon-werkservice is ook een vorm die een grote groep aanspreekt. Evenals een service om een dagje uit te gaan met anderen. Vijf op de zes uit de groep ‘high potentials’ is bereid om extra te betalen voor de service van een reis van deur tot deur. Deze groep ziet een meerwaarde van een online verzamelplek waar vraag en aanbod samenkomt. In de uitwerking moet aandacht zijn voor privacy, kosten en gebruiksgemak. Naast de groep ‘high potentials’ is er ook nog eens een groep van 31% ‘potentials’ die ook interesse heeft in een vorm van deelmobiliteit.

Winnaars enquête
Woensdag 18 november kregen de drie winnende dorpen die de meeste enquêtes instuurden een prijs uitgereikt. Op nr 1 is geëindigd Rutten, op 2 Tollebeek en op nummer 3 Bant. Rutten krijgt een barbecue aangeboden, te houden wanneer het weer coronaproof kan en mag. De beide andere dorpen kregen een geldcheque ter waarde van respectievelijk € 750 en € 500. De dorpsvoorzitters namen de prijs in ontvangst.

Vervolg op het onderzoek
De resultaten worden op dit moment vertaald naar een realistische businesscase. Deze pilot van provincie Flevoland is nadrukkelijk bedoeld om te komen tot een duurzaam en passend aanbod van OV in het landelijk gebied. De business case wordt voorgelegd aan provinciale staten en de gemeenteraad. In het eerste kwartaal van 2021 wordt naar verwachting de knoop doorgehakt over de voortgang van dit mobiliteitsproject.