EMMELOORD - Gemeente Noordoostpolder is in verband met verdere uitbreiding van de wijk Emmelhage, voornemens een perceel grond aan te kopen. Dit perceel ligt aan de Espelerweg, aansluitend aan de bestaande bebouwing van Emmelhage. Met de aankoop wordt verdere uitbreiding van Emmelhage in de toekomst mogelijk.


Woningbehoefte nog steeds groot

De aankoop van het perceel, dat nu nog als landbouwgrond in gebruikt is, biedt de gemeente de mogelijkheid om Emmelhage verder uit te breiden in de sfeer en op de manier zoals de wijk tot nu toe is opgebouwd. Daarnaast is de grond nodig voor de verlenging van de ontsluitingsweg van het naastgelegen perceel waarop Emmelhage fase 3a wordt gerealiseerd.

Wethouder Wiemer Haagsma: “We zien dat de belangstelling voor woningen in Emmelhage onverminderd groot is. De woningbehoefte groeit, zowel lokaal maar ook landelijk. Door dit perceel tijdig aan te kopen hebben we een mooie kans om Emmelhage door te laten groeien. Het is inmiddels een prachtige wijk waar veel mensen met plezier wonen.”

De feitelijke aankoop volgt nadat de gemeenteraad haar goedkeuring aan het voorstel heeft gegeven.