MARKNESSE - Aan de zuidkant van Marknesse langs de Leemringweg breidt Marknesse zich verder uit om zo te voorzien in de lokale woningbehoefte. In het uitbreidingsplan Marknesse Zuid fase 4 is veel aandacht voor groen. De nieuwe wijk wordt omsloten door water. In de wijk is ruimte voor verschillende type woningen. De uitgifte van de kavels gaat in 2 deelfases. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de loting van nieuwe bouwkavels in deelfase 1 in Marknesse. De loting staat voor 5 oktober 2022 gepland.


Deelfases

Het noordelijke deel (deelfase 1) zal als eerste worden uitgegeven. Nadat fase 1 is uitgegeven en verkocht, zal fase 2 volgen.

Ruimte voor verschillende woningtypen

In de eerste deelfase worden 73 kavels uitgegeven voor verschillende woningtypen. Voor de particuliere verkoop zijn er 22 twee-onder-één-kapwoningen en 18 vrijstaande woningen gepland. Voor deze particuliere kavels geldt een zelfbewoningsplicht van 2 jaar. Daarnaast worden er woningen gerealiseerd door een aannemer/projectontwikkelaar. Dit zullen zowel rijwoningen als twee-onder-één-kapwoningen zijn. Ook is er een kavel beschikbaar voor CPO en voor woningbouw door Mercatus. De uitvraag voor projectmatige kavels wordt later dit jaar en in 2023 verwacht.

Meer informatie over de uitbreiding is te vinden op www.woneninnoordoostpolder.nl/marknesse

In het najaar van 2022 start de gemeente met het bouwrijp maken van de grond. Naar verwachting is de grond voor 1 april 2023 bouwrijp. Daarna kan gestart worden met de bouw van de woningen.

Inschrijving voor de loting

Vanaf vandaag staan de kavels in de digitale kavelkaart op www.woneninnoordoostpolder.nl/marknesse

Op de kavelkaart staan de beschikbare kavels en de specificaties per kavel aangegeven. Inschrijven voor de loting kan via de website tot en met donderdag 15 september 2022. Hier leest u meer informatie over het inschrijven van de loting.

Hoe zit het nieuwe plan eruit?

Hieronder ziet u het verkavelingsplan voor Marknesse Zuid fase 4. De kavels staan ook op de digitale kavelkaart. In fase 4 zijn 5 kavels gereserveerd. Deze kavels staan niet op de digitale kavelkaart en doen niet mee aan de loting. Dit betreffen kavels van mensen waarvan de koopovereenkomst van hun kavel in Marknesse Zuid fase 3 is ontbonden.

Verkavelingsplan Marknesse Zuid fase 4

Planning

De gemeente start in het najaar van 2022 met het bouwrijp maken van de grond. Naar verwachting is de grond voor 1 april 2023 bouwrijp. Een en ander is onder voorbehoud van weersomstandigheden en de werkzaamheden vanuit de nutsbedrijven. Nadat de grond bouwrijp is kan er gestart worden met de bouw van de woningen.