ENS - Er komt een nieuwe kleinschalige woonvoorziening voor ouderen in Ens. Vrijdag is de overeenkomst daarvoor ondertekend tussen de gemeente en Ouderenhuisvesting Ens B.V. Behalve de woonvoorziening komt op de eerste verdieping van het gebouw een gezondheidscentrum en huisartsenpraktijk. Op de tweede verdieping komen appartementen. Start van de bouw is voorzien eind 2024. Intussen is het bestemmingsplan ook vastgesteld.


In januari 2022 heeft het college besloten om op het voormalige derde voetbalveld in Ens de ontwikkeling van het woonzorgcentrum en woningbouw mogelijk te maken. Gesprekken met Dorpsbelang Ens, Stichting Woonvoorziening Ens en Ouderenhuisvesting Ens B.V. hebben geleid tot dit bouwprogramma.

Wethouder Toon van Steen: “Als zelfstandig thuis wonen niet meer gaat, biedt een woonzorgvoorziening binnen het eigen dorp uitkomst. Dit gaat eenzaamheid tegen en maakt het voor naasten gemakkelijker om mantelzorgtaken uit te oefenen. Het is voor de mensen fijn om in hun vertrouwde omgeving te blijven. De huisartsenpraktijk en het gezondheidscentrum dragen bij aan de leefbaarheid in een vergrijzende samenleving”.

Behoefte

Dorpsbelang Ens spant zich al jaren in voor een woonzorgvoorziening voor ouderen in Ens. Doel is ouderen in hun eigen dorp te laten blijven, ook nadat ze niet meer (geheel) zelfstandig kunnen wonen. Op dit moment is het vaak niet mogelijk om in Ens te blijven wonen als intensieve en langdurige zorg nodig is. Met een huisarts is reeds een principe overeenkomst gesloten, voor de verdere invulling van de verdieping worden reeds diverse gesprekken gevoerd. Belangstellenden zoals een fysiotherapeut, diëtisten, pedicure, etc. kunnen hun interesse kenbaar maken bij de ontwikkelaar.

Indeling

De woonzorgvoorziening bestaat uit 16 studio’s, dit zijn zelfstandige woningen waar beschermd wonen mogelijk is. Op de eerste verdieping krijgen de huisartsenpraktijk, de Zorggroep Oude en Nieuwe Land, een fysiotherapeut, en een sportschool een plek. Op de tweede verdieping komen 10 appartementen, voor zelfstandig wonen.