URK - Ter gelegenheid van Koningsdag 2021 heeft burgemeester Cees van den Bos tijdens de jaarlijkse Lintjesregen op 26 april twee personen uit de Urker gemeenschap Koninklijk onderscheiden. De heren L. ten Napel en A.P. Koffeman zijn beide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun verdiensten aan de samenleving. In verband met de geldende coronamaatregelen zijn de gedecoreerden in klein comité en afzonderlijk van elkaar ontvangen op het gemeentehuis van Urk, waar zij de Koninklijke onderscheiding kregen uitgereikt.


Bertus ten Napel (78 jaar) is tot zijn pensionering in 2007 meewerkend eigenaar geweest van een doe-het-zelf-zaak op Urk. Daarnaast is hij sinds 1965, ruim 55 jaar, vrijwilliger bij de hervormde gemeente Urk. De heer ten Napel draagt zorg voor het onderhoud van de kerk en de pastorie en heeft zich ingezet als diaken en ouderling. Ook was hij voorzitter van de jeugdraad. Tussen 1982 en 1988 begeleidde hij als jeugdouderling catechisatielessen en jeugdverenigingen. Ook was hij in het verleden betrokken bij het Buurtwerk Urk. Vrijwillig zette hij zich in als begeleider bij jeugdkampen en hij was mede-organisator van activiteiten.

Age Koffeman (71 jaar) werkte tot zijn pensionering in 2014 als visverwerker bij Gravis Fishmasters op Urk. Hij was 40 jaar lang vrijwilliger bij de Nederlands Gereformeerde Jeruzalemkerk te Urk. Hij verrichtte hand-en-spandiensten bij talrijke activiteiten, zoals huisbezoeken en de jaarlijkse bazaar. Ook speelde hij blokfluit of zong tijdens kerkdiensten in het verzorgingshuis. Tegenwoordig is de heer Koffeman nog steeds actief als vrijwilliger bij het Christelijke Urker Visserskoor Crescendo, het ouderenkoor Talmahaven en het Urker Mannenkoor Hallelujah. Al tientallen jaren deelt hij de muziek uit en helpt bij repetities. Zo’n 25 jaar lang, van 1975 tot 2000, heeft de heer Koffeman de verzorgende taken op zich genomen tijdens de wedstrijden van de Hobbyvoetbalvereniging Urk.