URK - De suggestie dat een politicus op Urk banden zou onderhouden met een criminele organisatie wordt onderzocht. Dat is de wens van de driehoek, waarin het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Urk samenwerken. Er moet duidelijkheid komen of deze suggestie juist is. Voor het opstarten van het onderzoek is toestemming nodig van andere partners uit de veiligheidscoalitie. Intussen worden de actuele ontwikkelingen inzake de vermenging tussen boven- en onderwereld scherp in de gaten gehouden.


In een brainstormsessie met professionals uit de veiligheidscoalitie is in 2018 een ondermijningsbeeld opgesteld. Daarin werd het vermoeden uitgesproken van een connectie tussen een lokale politicus en een criminele organisatie. Dit vermoeden werd verwerkt in een vertrouwelijk ondermijningsbeeld. Onlangs werd het openbaar gemaakt in een recent verschenen boek.

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) stelde een ondermijningsrapport op van alle gemeenten in Midden-Nederland. In een infographic werd dat voor elke gemeente op hoofdlijnen samengevat. In alle gevallen bleef een deel van het beeld vertrouwelijk, omdat het opsporingsinformatie bevat en een aantal geanonimiseerde gegevens mogelijk te linken is aan bedrijven en personen. Het openbare deel van het ondermijningsbeeld is tijdens een informatiebijeenkomst op 2 april 2019 gedeeld met de gemeenteraad.

Het is niet duidelijk hoe de vertrouwelijke informatie in handen van de schrijver is gekomen. De inhoud van het vertrouwelijke ondermijningsbeeld is maar in heel beperkte kring binnen de veiligheidscoalitie bekend. Het kan niet uitgesloten worden dat deze informatie uit het gemeentehuis komt. De gemeente Urk wil daarover intern duidelijkheid hebben en neemt indien nodig passende maatregelen.