EMMELOORD - Na veel en intensief overleg met allerlei betrokken partijen, biedt Mercatus nu een stedenbouwkundig plan aan de gemeente aan. Dit plan is tot stand gekomen na overleg met de bewoners en omwonenden van de straten. Tussentijds is het plan aangepast om het beter aan te laten sluiten op de wensen van de bewoners en op adviezen van Het Oversticht. Wethouder Toon van Steen over het plan: “Er ligt nu een goede stedenbouwkundige uitwerking voor de oudste straten van Emmeloord. We houden hierbij rekening met de historische kenmerken zoals de lange doorgaande gevellijnen. Op de inloopavonden én tijdens de keukentafelgesprekken werd duidelijk dat een groot deel van de mensen achter deze weloverwogen plannen staan. Ook al zien veel mensen wel op tegen een verhuizing.”


Input van bewoners meegenomen

Voordat werd begonnen met tekenen, is gevraagd aan de huidige bewoners wat zij belangrijk vinden als de straten en woningen worden vernieuwd. Een veilige openbare ruimte en parkeren dichtbij huis kwamen daaruit onder andere naar voren. Meer groen was ook een wens én de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Bovendien mocht het karakter van de buurt niet verdwijnen. Samen met de uitgangspunten van Mercatus (meer verschillende woningtypes, betaalbaarheid en duurzaamheid), en die van de gemeente (behoud cultuurhistorische kenmerken, parkeerruimte en klimaatbestendigheid), zijn de stedenbouwkundige en de architect van HKB en HJK aan de slag gegaan. De eerste versie is besproken met alle partijen en werd aangepast. Er ligt nu een plan dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Wethouder Van Steen: “Natuurlijk kunnen we niet iedereen tevredenstellen. Maar wat er ligt is goed doordacht en verbeterd door de inbreng van diverse bewoners.”

Planning

Als de gemeenteraad instemt met het stedenbouwkundig plan, volgt een aanpassing van het bestemmingsplan en wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het is de bedoeling dat deze eind 2023 ter inzage komen te liggen. Als alles naar verwachting verloopt dan kan Mercatus eind 2025/begin 2026 starten met renoveren, slopen en nieuwbouwen.