MARKNESSE - Marknesse breidt uit met 41 kavels voor verschillende woningtypen, richting de zuidkant. Met deze uitbreiding langs de Leemringweg wordt voorzien in de lokale woningbehoefte. In de wijk is ruimte voor verschillende type woningen, afgewisseld met water en groen. Het eerste deel van het plan is vorig jaar oktober vrijgegeven. Vanaf 10 augustus 2023 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de loting van nieuwe bouwkavels. De loting is op 4 oktober 2023.


Ruimte voor verschillende woningtypen

Voor de particuliere verkoop zijn er 14 twee-onder-een-kapwoningen en 11 vrijstaande woningen gepland. Voor deze particuliere kavels geldt een zelfbewoningsplicht van 2 jaar. Daarnaast worden er woningen gerealiseerd door een aannemer/projectontwikkelaar, zowel rijwoningen als twee-onder-een-kapwoningen. In de loop van 2024 komt hier meer informatie over beschikbaar.

De grond in Marknesse is bouwrijp. Er kan meteen gestart worden met de bouw van de woningen.

Meer informatie over de uitbreiding is te vinden op www.woneninnoordoostpolder.nl/marknesse

Inschrijving voor de loting

Op de digitale kavelkaart staan de beschikbare kavels en de specificaties per kavel. Inschrijven voor de loting kan via de website woneninnoordoostpolder.nl tot en met woensdag 20 september 2023.