EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder start met de uitgifte van bedrijfskavels voor bedrijventerrein De Munt in Emmeloord. Bedrijven kunnen zich vanaf nu online inschrijven voor één van de beschikbare kavels.


Het bedrijventerrein De Munt wordt in noordelijke richting uitgebreid. Op het nieuwe deel worden bedrijfskavels aangeboden met diverse oppervlakten, variërend van ca. 3.000 m2 tot 100.000 m2. De maximale milieucategorie voor bedrijfsactiviteiten is 4.1.

Selectiecriteria

De uitgifte van bedrijventerreinen is voor gemeente Noordoostpolder een middel om behoud en groei van passende werkgelegenheid te realiseren. De gemeente streeft bij de uitgifte van bedrijventerreinen naar een duurzame ruimtelijke ordening, efficiënt ruimtegebruik en kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen. Om te kunnen voldoen aan deze ambities worden bij de uitgifte van bedrijfskavels selectiecriteria toegepast, deze zijn online beschikbaar via www.noordoostpolder.nl/bedrijventerrein.

Bouwrijp maken

Het bouwrijp maken van het bedrijventerrein start eind 2022. We verwachten dat bedrijven vanaf het tweede kwartaal van 2023 kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.


Bedrijven kunnen zich online inschrijven

Bedrijven die interesse hebben voor een kavel op dit bedrijventerrein kunnen zich vanaf nu tot en met 13 december 2022 online inschrijven. Inschrijven kan via het inschrijfformulier. U vindt hier ook de selectiecriteria en u kunt de kaart van bedrijventerrein De Munt bekijken.

Adviseurs voor ondernemers

Heeft u vragen over de beschikbare bedrijfskavels, of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact op met de adviseurs voor ondernemers, dit kan via email of telefoon.