NOORDOOSTPOLDER - De komende vijf maanden gaat Ronald Lamsma als sportformateur aan de slag om invulling te geven aan een lokaal sportakkoord. Het college heeft hem onlangs benoemd als onafhankelijke begeleider van het proces. Samen met verenigingen, sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente geeft Ronald Lamsma vorm aan het lokaal sportakkoord. Het doel van dit akkoord is om zoveel mogelijk mensen in onze gemeente plezier te laten beleven aan sport en bewegen.

Ambities

In 2018 is het nationaal sportakkoord gesloten dat de basis is voor het lokaal sportakkoord. Hierin staan zes ambities:
  • Inclusief sporten & bewegen (sporten voor iedereen)
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert
  • Kick-off

Alle sportverenigingen, sportaanbieders, diverse maatschappelijke organisaties en partijen uit het bedrijfsleven binnen Noordoostpolder ontvangen binnenkort een uitnodiging om in januari aanwezig te zijn bij de kick-off van het lokaal sportakkoord. Tijdens deze aftrap wordt gezamenlijk besproken welke ambities extra aandacht verdienen in Noordoostpolder.