NOORDOOSTPOLDER - Donderdag 24 september onthulden gedeputeerde Jan-Nico Appelman en wethouder Hans Wijnants het bouwbord aan de Constructieweg. Dit onder toeziend oog van een deel van de ondernemers. Dit is de start van het verbeteren van de Constructieweg. Een nieuwe verbinding via de Betonweg naar het Ecopark maakt het gebied beter bereikbaar en verkeersveiliger.

Duurzamer en toekomstbestendig

Wethouder Hans Wijnants: “Er komt meer groen en de ondernemers moderniseren hun panden en terrein. Samen maken we er een duurzamer en kwalitatief ingericht bedrijventerrein van”. Gedeputeerde Jan-Nico Appleman: “Het opknappen van werklocaties draagt bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen en daarmee aan een gezonde economie in Flevoland.”

Kwalitatief beter bedrijventerrein trekt nieuwe bedrijven

De Constructieweg is op dit moment in particulier eigendom, doodlopend en in slechte staat. De gemeente neemt de weg in eigendom over. De weg wordt vernieuwd en er komt meer groen langs de weg. Dit komt de kwaliteit van het gebied als werklocatie ten goede. Ook trekt dit naar verwachting nieuwe bedrijvigheid aan en zal een stimulans zijn voor bedrijven om zelf in het gebied te investeren. De nieuwe aansluiting van de Constructieweg op de Betonweg maakt de uitgifte van nieuwe bedrijfskavels mogelijk.

Financiering uit Provinciale Herstructurering Programma

Rond 2000 is al eens een poging ondernomen om het gebied te revitaliseren. Toen waren financiën het struikelblok. Een subsidie van € 441.649 van de provincie uit het Provinciale Herstructurering Programma biedt nu kansen om de kwaliteit te verbeteren. Gemeente Noordoostpolder investeert zelf € 475.000. Ondernemers financieren de aanpassingen aan bedrijfspanden en herinrichting van private terreinen.