EMMELOORD - De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het toezicht op de zes Flevolandse gemeenten. Jaarlijks brengt de provincie verslag uit en vertelt daarin hoe de gemeenten presteren op een vijftal beleidsterreinen. Gemeente Noordoostpolder scoort op al deze terreinen een dikke voldoende.

Mooie scores

“Misschien niet direct een reden voor een feestje”, vertelt burgemeester Jan Westmaas, “maar wel een reden om trots te zijn. De provincie kijkt naar de gemeentelijke financiën, huisvesting statushouders, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en informatie- en archiefbeheer. We scoren op al deze terreinen al een aantal jaren achtereen groen. Dat betekent dat we het goed doen.”In de praktijk betekenen groene scores dat inwoners kunnen rekenen op adequate dienstverlening en dat het functioneren van de organisatie goed op orde is. Het geeft een positief beeld van het dagelijks bestuur en bestendigt het vertrouwen van de provincie in de algehele bedrijfsvoering en de organisatie van gemeente Noordoostpolder. De begroting is daarbij reëel en evenwichtig.

Samen doen

Burgemeester Westmaas: “De manier van toezichthouden door de provincie gebeurt meer en meer vanuit samenwerking met de gemeenten. Weliswaar geeft de provincie een oordeel, maar dit komt tot stand door dialoog en het werken aan gemeenschappelijke opgaven. Eigenlijk zoals we als gemeente ook graag werken. We kunnen dat ook niet anders dan blij zijn met deze resultaten.”