EMMELOORD - Het centrum van Emmeloord ontwikkelt zich in hoog tempo. Op de Paardenmarkt realiseert Mercatus in samenwerking met bouwbedrijf Mateboer en KHV architecten twee woongebouwen met daarin 59 sociale huur appartementen. De woningen zijn geschikt voor starters, senioren en kleine gezinnen. Verdeeld over de twee gebouwen komen bovendien 15 FOKUS appartementen voor mensen met een lichamelijke beperking.

Overeenkomst getekend

Donderdag 17 juni werden tussen de gemeente en woningcorporatie Mercatus de overeenkomsten ondertekend. Zowel voor de aankoop van de grond als de exploitatieovereenkomst. In deze laatste overeenkomst zijn de afspraken en voorwaarden vastgelegd die op het gehele vergunning- en bouwtraject van toepassing zijn.

Planning
Nu de overeenkomsten zijn ondertekend starten de procedures voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Mercatus verwacht medio 2022 met de bouw te kunnen starten en de oplevering wordt verwacht medio 2023. Alle omwonenden worden tijdens een inloopmoment begin juli 2021 over de plannen bijgepraat. Centrumwethouder Wiemer Haagsma is blij met de ontwikkelingen in het centrum. ”Het centrum ken je straks niet meer terug. We zijn samen met ontwikkelaars en bouwers een weg ingeslagen die nu al laat zien dat Emmeloord centrum een moderne en strakke woon- werk- en winkelomgeving wordt. De Paardenmarkt maakt daar straks onlosmakelijk deel van uit. Met deze twee nieuwe gebouwen wordt de woonfunctie in het centrum nog meer versterkt.”

Ton Beurmanjer, directeur Mercatus: "Het is fijn dat de bewoners van Fokus hier een nieuwe, eigentijdse, woonplek vinden op een prachtige locatie. En dat we ook hier weer mooie, duurzame appartementen kunnen bouwen met betaalbare woonlasten".