DRONTEN/URK/NOORDOOSTPOLDER - De overname van de hulpmiddelen van het Hulpmiddelencentrum in de gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder door de beoogde nieuwe hulpmiddelenleverancier Welzorg is niet gelukt. Beide partijen komen nog niet tot een overeenstemming over de waarde van de uitgeleende rolstoelen, scootmobielen, tilliften en andere hulpmiddelen. Dat betekent dat het Hulpmiddelencentrum de leverancier voor de hulpmiddelen blijft, tot het contract uiterlijk eind 2020 afloopt. Ook neemt het Hulpmiddelencentrum de reparaties en onderhoudswerkzaamheden weer voor hun rekening.


Wethouder Van Bergen van de gemeente Dronten, wethouder Brouwer van Urk en wethouder Uitdewilligen van Noordoostpolder: “Dit is een bijzonder vervelende situatie voor onze inwoners. Wij zetten er vanuit de gemeenten volledig op in om onze inwoners zo goed mogelijk te helpen. We snappen dat er vragen zijn en we willen deze zo goed mogelijk beantwoorden.”

Deze week ontvangen cliënten met een hulpmiddel vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning weer een brief waarin we de situatie uitleggen en hen de gegevens van het Hulpmiddelencentrum geven. Daarnaast kunnen cliënten telefonisch contact opnemen met de gemeente voor aanvullende vragen.

Mocht u een klacht hebben, meld deze ook bij uw gemeente

De gemeenten vinden het belangrijk dat de service aan de inwoners goed is. Zeker als het gaat om hulpmiddelen. “De afgelopen maanden merkten we dat de service van het Hulpmiddelencentrum verslechterde, ondanks de vele gesprekken met hen. Om te voorkomen dat deze situatie zich herhaalt, vragen we inwoners zich met eventuele klachten ook te melden bij hun gemeente”, aldus de wethouders van Dronten, Urk en Noordoostpolder. “We gaan er vanuit dat het Hulpmiddelencentrum alles in het werk zal stellen om te voldoen aan hun verplichtingen. De kwaliteitseisen en levertijden houden we nauwlettend in de gaten. Wanneer het Hulpmiddelencentrum in gebreke blijft, zoeken we als gemeente een passende oplossing voor onze inwoner.”

https://www.noordoostpolder.nl/wmo-voorzieningen