URK - Op zaterdag 4 juli opende museum ‘Het Oude Raadhuis’ weer haar deuren. Het museum is geruime tijd gesloten geweest vanwege een interne verbouwing en aansluitend de coronamaatregelen. De opening was voor genodigden en stond in het teken van een aantal nieuwe collectiestukken. Wethouder Freek Brouwer was aanwezig bij de heropening en de presentatie van de nieuwe collectiestukken.


De collectie is zaterdag uitgebreid met nieuwe Urker kunst. De Vrienden van Urk hebben twee nieuwe beeldhouwwerken van de kunstenaar L.S.W. Noordaa aangekocht voor het museum. Familie Van Ooijen uit Zutphen schonk twee knipselwerken aan het museum van Jan de Knipper. Tenslotte overhandigde Stichting Urker Uitgaven de nieuwe Kroniek rondom Knipselkunst.

Tijdens de sluiting van het museum is de zolder vernieuwd en de balie heringericht. Omdat de TouristInfo in het voorjaar verhuisd is naar het nieuwe kantoor op de haven, was deze aanpassing nodig. Toen het museum klaar was voor de opening moest het gesloten blijven door de maatregelen rond het coronavirus. Na de heropening is het museum vanaf maandagmiddag 6 juli weer geopend voor publiek, eerst alleen op de middagen. Vanwege het corona virus zijn er looproutes aangebracht in het museum. Ook is er een beperkt aantal bezoekers mogelijk en worden er extra hygiëne maatregelen getroffen.