NOORDOOSTPOLDER - Om meer ruimte te bieden aan ondernemers in Noordoostpolder stelt het college van B&W voor om de verordening voor de winkeltijden aan te passen. De aanpassing maakt het voor ondernemers mogelijk om zelf te bepalen welke winkeltijden het beste passen in hun bedrijfsvoering. Met andere woorden, open op zon- en feestdagen wordt mogelijk. Iedere ondernemer krijgt daarin zelf de keus.

Meer open is wens van coalitie en ondernemers

Open op zon- en feestdagen is een wens van de huidige coalitie, zoals beschreven in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor elkaar’. Maar ook diverse organisaties en ondernemers spraken hun wens hiervoor uit. Tijdens een ondernemersbijeenkomst op 20 september bleek dat veel winkeliers graag meer open gaan, omdat het past bij hun dienstverlening.

Exacte invulling

Over de exacte invulling en tijden overleggen de ondernemers onderling. Waarschijnlijk kiest de detailhandel in Emmeloord Centrum voor een vaste zondag per maand. Supermarkten, bouwmarkten en tuincentra gaan naar verwachting meer open op zon- en feestdagen. Niet alle ondernemers zullen gebruik maken van de extra ruimte. Wethouder Linda Verduin: “Het gaat om de vrijheid om eigen keuzes te maken, die passen bij de bedrijfsvoering en bij de persoonlijke keuzes van de winkelier.”

Aanpassen verordening

Het aanpassen van de verordening is een bevoegdheid van de raad. Op 17 november 2022 neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Als de raad positief besluit, treedt de verordening op 1 december 2022 in werking.