URK - In overleg met de gemeente Urk is afgesproken om de gebouwen van de kleine schoolbesturen op Urk op te nemen in de gemeentelijke aanpak voor het verduurzamen van het vastgoed. Gemeente Urk maakt sinds vorig jaar september gebruik van het Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Daarmee helpt provincie Flevoland ook Urk naar CO2-neutrale gebouwen.


Gemeente Urk is inmiddels een paar maanden op weg om de verduurzaming van 44 gemeentelijke gebouwen te versnellen, inclusief 14 schoolgebouwen. “Van bijna alle 44 gebouwen is inmiddels het energielabel in beeld gebracht. Dat geeft ons het eerste inzicht in hoe de stand van zaken is van de gebouwen qua duurzaamheid. We zijn gestart met het in kaart brengen van de gebouwen voor de Meerjarenondehoudsplannen (MJOP's)en routekaarten. Een aantal gebouwen hebben prioriteit. Dat zijn het zwembad ‘t Bun, het Kindcentrum, sporthal de Nagel en basisschool de Groen van Prinstererschool. Deze gebouwen geven een beeld wat we kunnen verwachten voor de overige gebouwen, dat is een mooi startpunt,” aldus Stefan van Walraven, Team Gebouwbeheer, Gemeente Urk.

Inzicht in duurzaamheidsmaatregelen
In de eerste maanden van 2022 worden alle gemeentelijke gebouwen op Urk voorzien van een duurzaam MJOP en wordt de laatste hand gelegd aan de CO2-portefeuilleroutekaart. Per gebouw is dan duidelijk welke duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn, tijdens regulier onderhoud of op natuurlijke momenten. Ook wordt dan duidelijk welke investeringen er nodig zijn, en wat de voordelen van deze duurzame plannen zijn. Dat zal de politiek helpen een besluit te nemen over de financiële onderbouwing van het plan. Dat is de volgende uitdaging.

"Voor gemeente Urk is het een unieke kans, om met hulp van het Ontzorgingsprogramma, het vastgoedbeheer duurzaam neer te zetten.Per gebouw weten we straks precies wat we moeten doen om de CO2-doelen te halen. De integrale aanpak zorgt ervoor dat alle aspecten van duurzaamheid worden meegenomen in het reguliere onderhoud en dat bij investeringen en nieuwbouw de duurzame kaders duidelijk zijn.” Stefan Walraven, Team Gebouwbeheer, Gemeente Urk.