EMMELOORD - Het college van b en w heeft de raad een voorstel gedaan op welke locaties in Noordoostpolder de komende vijf jaren ruimte is voor nieuwe woningen. De bestaande ontwikkelperspectieven voor woningbouw in de dorpen (2015-2020) worden door het besluit geactualiseerd. Daarnaast is een perspectief toegevoegd voor Emmeloord. De raad had hierom gevraagd bij de vaststelling van de Woonvisie ‘Kansen Grijpen’.


De vraag naar woningen is groot op dit moment. De vastgestelde locaties voldoen aan stedenbouwkundige opzet van de Noordoostpolder. Wanneer concrete bouwplannen voor een locatie worden gemaakt, krijgen inwoners en andere belanghebbenden de kans om mee te denken.

Wethouder Marian Uitdewilligen: ‘Voor een vitale en leefbare Noordoostpolder is ruimte voor nieuwe woningen van groot belang. Daardoor kunnen mensen hier blijven of komen wonen. Met dit besluit kunnen we weer een aantal jaren vooruit!’

Bijdrage van partners en inwoners

Ter voorbereiding op de ontwikkelperspectieven heeft de gemeente overlegd met dorpsbelangen, Mercatus en verschillende marktpartijen. En door het houden van enquêtes hebben ook de woonwensen van inwoners van Emmeloord en verschillende dorpen een plek gekregen in de plannen.

Aankoop van gronden door gemeente

Op verschillende locaties heeft de gemeente een voorkeursrecht gevestigd. Dat betekent dat ze deze gronden wil aankopen voor woningbouw.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de ontwikkelperspectieven en het bijbehorende voorbereidingskrediet. Naar verwachting besluit de raad hierover in januari.