URK -Gemeente Urk en Waypoint Urk vernieuwen de samenwerking op het gebied van preventie en voorlichting in het kader van verslavingszorg. Deze samenwerking is vastgelegd in een meerjarig contract. Woensdagmiddag, 9 september, ondertekenden wethouder Freek Brouwer namens gemeente Urk en Martina van der Veen van Waypoint Urk.

Wat houdt de samenwerking in?

Waypoint is het informatiepunt voor de inwoners van Urk op het gebied van verslavingszorg. Inwoners kunnen hun vragen stellen tijdens een spreekuur of Waypoint verwijst door naar een eventuele behandeling. Ook hebben zij drugstesten beschikbaar. Waypoint verzorgt preventielessen voor groep 8 van het basisonderwijs en de klassen 1 en 3 van het voortgezet onderwijs. Daarin zit ook een weerbaarheidstraining. Zo is er doorlopende aandacht voor preventie binnen het onderwijs. Ook verzorgt Waypoint ouderavonden bij het onderwijs in samenwerking met Maatschappelijk Werk voor ouders die vragen hebben of meer willen weten over grenzen stellen en opvoeden. Waypoint biedt een basiscursus over verslaving aan en workshops voor naasten van verslaafden. Wethouder Freek Brouwer: “Dit zijn belangrijke pijlers binnen het beleid Durf! van de gemeente Urk. Met de samenwerking is een belangrijke stap gezet naar het creëren van een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd”.