URK - Vanaf maandag 23 augustus, het begin van het nieuwe schooljaar, hebben de 45 leerlingen van de Obadjaschool een nieuw onderkomen in kerkgebouw De Ark op Urk. Het college van B&W stemde op 18 juni 2021 in met het voorstel voor de nieuwe locatie. Obadjaschool groeide de afgelopen drie jaar uit zijn jasje.


In 2018 opende op Urk een nevenvestiging van de Obadjaschool Zwolle voor toen nog 9 leerlingen. De leerlingen hoefden zo niet meer langdurig met de bus op en neer te reizen. De reformatorische basisschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen die soms tijdelijk, intensieve of specialistische onderwijsondersteuning nodig hebben.

Te krappe locatie
Bovendien werd het mogelijk zogeheten symbioseonderwijs te bieden. Met deze onderwijsvorm krijgen leerlingen voor bepaalde vakken of specifieke begeleiding deels les op een reguliere en deels op een speciale school. De school kon gebruik maken van twee tijdelijke units op het plein van de Petrus Dathenusschool. Door het symbioseonderwijs en door groei van het aantal tot de Obadjaschool toegelaten leerlingen, nam het aantal leerlingen in drie jaar toe van 9 naar 45 leerlingen. De units, bestaande uit een leslokaal en een spreekkamer met behandelkamer, zijn nu te krap geworden

Geborgen omgeving dichtbij huis
De Ark heeft naast 4 grote zalen ook voldoende nevenruimten die ingezet kunnen worden als behandelruimte en als spreekkamer. Wethouder Onderwijs Nathanaël Middelkoop: “Ik vind het belangrijk dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, dit in een geborgen omgeving, dicht bij huis en school kunnen krijgen. De Obadjaschool voorziet hierin.”

15e groep Petrus Dathenusschool
De Petrus Dathenusschool neemt de twee leegkomende gehuurde units op het schoolplein in gebruik voor een 15e groep leerlingen en voor het project Het Opstapje. Dit gezinsgerichte programma biedt ouders en hun driejarige kinderen een betere aansluiting op de basisschool. De twee overige units, die in eigendom van de gemeente zijn, worden verwijderd. Wethouder Middelkoop:” We scheppen zo meer ruimte op het speelplein voor Het Opstapje. Met het project wordt de ouderbetrokkenheid verhoogd en worden kinderen samen met hun ouders voorbereid op de overgang naar de basisschool.”

Zeeheldenwijk
De nieuwe huisvesting van de Obadjaschool in De Ark is opnieuw tijdelijk. De huisvesting is voorzien tot het moment er een school is gerealiseerd in de Zeeheldenwijk.