URK - Tijdens de Lintjesregen op vrijdag 24 april 2020 heeft burgemeester Ineke Bakker, als vertegenwoordiger van de koning, negen Urkers gefeliciteerd met het feit dat ze een Koninklijke onderscheiding ontvingen.


Zij zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In verband met de maatregelen rond het coronavirus kon de feestelijke bijeenkomst met een centrale uitreiking van de lintjes niet doorgaan. Omdat de regels rond het coronavirus versoepeld zijn en groepen weer samen kunnen komen, reikte de burgemeester op vrijdag 3 juli de gedecoreerden de versierselen nu officieel uit.

Teuntje van Heteren-van den Berg (69 jaar) ondersteunde haar echtgenoot die predikant is. Zij bezoekt gemeenteleden en vergezelt haar man bij bezoeken. Daarnaast was zij voorzitter van de vrouwenvereniging Rondom Gods Woord van de CGK Werkendam en algemeen adjunct bij de vrouwenvereniging Dient elkander door de liefde van de CGK Barendrecht. Ook op Urk was zij actief als vrijwilligster. Zij is vrijwilliger bij de woonzorglocatie van Siloah Gehandicaptenzorg De Thuishaven en voorzitter van de vrouwenvereniging Bid en Werk van de CGK te Urk. Tevens zette zij zich vrijwillig in bij de zorgorganisatie Caritas Urk, bij de zorglocatie Het Dok en bij het verpleeghuis ’t Kompas.

Andries Bakker (67 jaar) was tot zijn pensionering mede-eigenaar van Northseafood te Urk. Daarnaast is hij organist en leider van de zondagschool van de Jachin Boazkerk te Urk. Ook is hij bestuurslid van de Stichting Adullam en rijwilliger bij de Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen te Urk. Sinds 1989 is hij penningmeester, secretaris en voorzitter van de Vereniging Vogelvrienden. Ook was hij mantelzorger en taxichauffeur bij Van Slooten Taxi en Transport te Urk. Tenslotte was hij penningmeester van de politieke partij Hart Voor Urk.

Albert Hoekman (72 jaar) is werkzaam geweest als sorteerder/voorman bij de Visveiling Urk en als voorzitter van de Combinatie van Vissorteerders. Hij is diaken en vrijwilliger bij de CGK Eben-Haëzer. Ook was voorzitter van de Zangvereniging Oud-Hallelujah en is hij presentator bij de radiozender UrkFM. Hij was vrijwilliger bij en voorzitter van de Videoclub Orck te Urk. Hij was plaatsvervangend voorzitter van de PCOB, afdeling Urk en voorzitter van de activiteitencommissie. Tenslotte was hij drager bij begrafenisonderneming Draagt Elkanders Lasten.

Tiemen Hakvoort (73 jaar), was tot zijn pensionering werkzaam als hoofd juridische zaken bij de gemeente Almere. Daarnaast was hij secretaris van Sportvereniging Urk. Ook was hij in verschillende functies actief in de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Urk. Hij was raadslid van de gemeente Urk en voorzitter, bestuurslid van en vrijwilliger bij het CDA, afdeling Urk maar ook was hij fractievoorzitter, voorzitter van de vertrouwenscommissie en lid van het bestuur van de vereniging CDA Flevoland. Tenslotte was hij secretaris van en vrijwilliger bij de Stichting Hulp en Steun Bureau voor Schuldhulpverlening te Urk en secretaris van de Stichting Buurtwerk Urk.

Piet Buter (66 jaar) is mede-directeur van visverwerkingsbedrijf Starfish B.V. te Urk. Hij was bestuurslid en secretaris van de Vereniging van Visgroothandelaren Urk en behartigde de belangen van de Urker sector binnen het Productschap Vis. Hij is secretaris van de Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten en vrijwilliger bij de CGK Urk-Maranatha.

Marrijtje de Vries-Romkes (62 jaar) is werkzaam bij visverwerkingsbedrijf Oromar B.V. te Urk. Zij was vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Urk. Momenteel is zij actief als vrijwilliger en bestuurslid en voorzitter van de Christelijke Gymvereniging Urk. Ook zet zij zich in als vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Urk en is zij collectant voor het Reumafonds, de NSGK en het Diabetesfonds.

Jan ten Napel (71 jaar) is vrijwilliger bij de Klederdrachtgroep Urker Pracht en in verschillende functies vrijwilliger bij de CGK Maranatha. Ook is hij vrijwilliger bij het zorgcentrum Talma Urk en bij de lokale radio Urk FM.

Hein Bakker (73 jaar) was voor zijn pensionering werkzaam bij een bouw- en aannemersbedrijf. Hij was vrijwilliger bij de Mondorgelclub 'Jan van Dalfsen' en bij het project Alpha Omega Indonesië. Ook was hij bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Urk en diaken bij de Gereformeerde Kerk Urk. Daarnaast is hij penningmeester van de Stichting Roemenië Hulp Urk, was hij lotus-slachtoffer voor de lokale EHBO-vereniging en controleert hij nog de kas van Gereformeerd Kerkkoor Urk.

Louwe Kramer (62 jaar) is eigenaar van het zalencentrum Het Irene te Urk. Daarnaast is hij lid van de commissie Zang op Hemelvaart te Urk. Ook is hij dirigent van het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo en is hij voorzitter van de Bedrijvenkring Urk (BKU). Hij zette het cluster Urk Maritime op en hij vertegenwoordigt de BKU in de afdeling Flevoland van VNO-NCW. Tenslotte was hij voorzitter van Stichting Jeugdwerk Urk en bestuurslid van Brassband Valerius.