URK - Koning Willem-Alexander heeft ter gelegenheid van Koningsdag 2020 besloten negen personen uit de Urker gemeenschap te onderscheiden met een lintje.


Tijdens de zogenaamde Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke onderscheidingen (lintjesregen), op vrijdag 24 april 2020, informeerde burgemeester Ineke Bakker, als vertegenwoordiger van de koning, de gedecoreerden dat ze een Koninklijke onderscheidingen ontvangen. Zij worden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In verband met de maatregelen rond het coronavirus is er geen centrale uitreiking van de lintjes. De burgemeester feliciteerde de gedecoreerden met een bloemetje op hun huisadres. Voor de uitreiking van de lintjes wordt landelijk een datum in de toekomst gepland zodra dat kan.

Teuntje van Heteren-van den Berg (69 jaar)

Teuntje is tot 1976 werkzaam geweest als medisch analist Na haar huwelijk ondersteunde zij haar echtgenoot die predikant is. Zij ziet haar werk als predikantsvrouw als een roeping, bezoekt gemeenteleden en vergezelt haar man bij bezoeken, wat erg gewaardeerd wordt. Daarnaast was zij van 1983 tot 1994 voorzitter van de vrouwenvereniging Rondom Gods Woord van de CGK Werkendam. Van 1998 tot 2001 was zij algemeen adjunct bij de vrouwenvereniging Dient elkander door de liefde van de CGK Barendrecht. Ook op Urk was zij actief als vrijwilligster. Vanaf 2002 is zij vrijwilliger bij de woonzorglocatie van Siloah Gehandicaptenzorg De Thuishaven te Urk. Ook is zij vanaf 2003 actief als voorzitter van de vrouwenvereniging Bid en Werk van de CGK te Urk. Sinds 2006 is zij vrijwilliger bij de zorgorganisatie Caritas Urk. Zij was vrijwilliger (tot 2017) bij de zorglocatie Het Dok en (sinds 2013) bij het verpleeghuis ’t Kompas waar zij de koffie en het ontbijt verzorgde.

Andries Bakker (67 jaar)

Burgemeester Ineke Bakker overhandigt bloemen aan Andries Bakker vanwege zijn KO

Andries was tot zijn pensionering mede-eigenaar van Northseafood te Urk. Daarnaast is hij vanaf 1970 organist van de Jachin Boazkerk te Urk. Van 1974 tot 1994 is hij leider van de zondagschool van de Jachin Boazkerk te Urk. Sinds 1980 is hij bestuurslid van de Stichting Adullam te Urk. Hij zet zich in voor de fondsenwerving. Daarnaast organiseert hij bootreizen voor mensen met een beperking. Van 1985 tot 2000 is hij vrijwilliger bij de Stichting Hulp aan Verdrukte en Vervolgde Christenen te Urk. De stichting heeft als doelstelling de bijbel te verspreiden in Oost-Europa, met name Rusland. Hij ging mee op de zendingen. Sinds 1989 is hij penningmeester, secretaris en voorzitter van de Vereniging Vogelvrienden. Daarnaast is hij medeorganisator van onder andere de vogeltentoonstellingen. Van 1991 tot 2017 is hij mantelzorger voor zijn zus. Van 2001 tot 2014 was hij taxichauffeur bij Van Slooten Taxi en Transport te Urk. Hij vervoerde kinderen in het speciaal onderwijs. Tenslotte was hij van 2010 tot 2019 penningmeester van de politieke partij Hart Voor Urk.

Albert Hoekman (72 jaar)

Albert Hoekman ontvangt bloemen van Ineke Bakker vanwege de nog te ontvangen KO

Albert is tot 2010 werkzaam geweest als sorteerder/voorman bij de Visveiling Urk en als voorzitter van de Combinatie van Vissorteerders (1976-2010). Hij behartigde de belangen van de vissorteerders. Vanaf 1978 is hij diaken en vrijwilliger bij de CGK Eben-Haëzer te Urk. Van 1985 tot 1996 is hij voorzitter van de Zangvereniging Oud-Halleluja te Urk. Sinds 2008 is hij presentator bij de radiozender UrkFM. Hij verzorgt regelmatig een meditatie in het programma Ziekentroost. Van 2009 tot 2019 is hij vrijwilliger bij en voorzitter van de Videoclub Orck te Urk en organiseerde filmavonden en werkte mee aan films over Urk voor het plaatselijke museum. Van 2012 tot 2017 was hij plaatsvervangend voorzitter van de PCOB, afdeling Urk en voorzitter van de activiteitencommissie. Tenslotte was hij drager bij begrafenisonderneming Draagt Elkanders Lasten te Urk van 2005 tot 2019.

Tiemen Hakvoort (73 jaar)

Tiemen Hakvoort ontvangt een bos bloemen vanwege de nog te ontvangen KO uit handen van burgemeester Ineke Bakker

Tiemen was tot zijn pensionering in 2006 werkzaam als hoofd juridische zaken bij de gemeente Almere. Daarnaast was hij van 1995 tot 2002 secretaris van Sportvereniging Urk. In de periodes 1996 - 2000 en 2011 – 2016 was hij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Urk. Hij was praeses en lid (2011-2016) van het moderamen en praeses van de kerkenraad. Daarnaast was hij diaken (1996-2000). Van 2002-2010 was hij actief als raadslid van de gemeente Urk. In die periode was hij van 2010 - 2018 voorzitter, bestuurslid van en vrijwilliger bij het CDA, afdeling Urk. Hij was fractievoorzitter, voorzitter van de vertrouwenscommissie en lid van het bestuur van de vereniging CDA Flevoland. Van 2010 tot 2019 was hij secretaris van en vrijwilliger bij de Stichting Hulp en Steun Bureau voor Schuldhulpverlening te Urk. Van 2011 – 2015 was hij secretaris van de Stichting Buurtwerk Urk. Hij realiseerde mede de fusie met Caritas Urk.

Piet Buter (66 jaar)

Piet Buter ontvangt van Ineke Bakker een boeket bloemen

Piet is mede-directeur van visverwerkingsbedrijf Starfish B.V. te Urk. Van 1989 tot 2019 was hij bestuurslid en secretaris van de Vereniging van Visgroothandelaren Urk. Hij behartigde de belangen van de Urker sector binnen het Productschap Vis. Daarnaast was hij gesprekspartner in de overleggen met aanvoer en afslag. Vanaf 1999 is hij secretaris van de Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten. Van 2009 tot 2019 was hij vrijwilliger bij de CGK Urk-Maranatha. Hij was ouderling, leider van een bijbelstudiegroep en organisator van het mannenontbijt. Tevens was hij een jaar lang lid van de Kerkenraad Algemene Zaken.

Marrijtje de Vries-Romkes (62 jaar)

Een bos bloemen voor Marrijtje de Vries vanwege de nog te ontvangen KO

Marrijtje is werkzaam bij visverwerkingsbedrijf Oromar B.V. te Urk. Zij is van 1990 tot 2010 vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Urk. Zij bezocht dorpsgenoten en organiseerde mede activiteiten voor hen, zoals een bingo- of creatieve middag. Vanaf 1992 is zij actief als vrijwilliger en bestuurslid en voorzitter van de Christelijke Gymvereniging Urk. Zij fungeert als medeoprichter en begeleider van de G-gym en verzorgt sportlessen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast begeleidt zij deelnemers van de avondvierdaagse. Vanaf 2005 zet zij zich in als vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Urk. Zij bezorgt maandelijks het kerkblad. Ook is zij collectant voor het Reumafonds, de NSGK en het Diabetesfonds.

Jan ten Napel (71 jaar)

Jan ten Napel ontvangt een bos bloemen vanwege zijn nog te ontvangen KO

Jan is vanaf 1984 vrijwilliger bij de Klederdrachtgroep Urker Pracht. Hij houdt zich bezig met het fabriceren en tonen van de lokale klederdracht. Van 1988 tot 2017 was hij vrijwilliger bij de CGK Maranatha te Urk. Hij was actief als zondagsschoolmeester en als penningmeester van de zondagsschool. Als ouderling verleende hij twintig jaar tussen 1988 tot 2017 onder meer pastorale zorg. Vanaf 1999 is hij vrijwilliger bij het zorgcentrum Talma Urk. Hij werkt eens in de zes weken mee aan de invulling van de weekopening. Vanaf 2008 is hij vrijwilliger bij de lokale radio Urk FM. Hij verzorgt eens per maand een meditatie of verhaal tijdens het verzoekplatenprogramma Ziekentroost.

Hein Bakker (73 jaar)

Hein Bakker wordt gefeliciteerd door Ineke Bakker met een bos bloemen

Hein was voor zijn pensionering werkzaam bij bouw- en aannemersbedrijf Loosman BV te Swifterbant. Hij was van 1984 tot 1988 vrijwilliger bij en penningmeester van de Mondorgelclub 'Jan van Dalfsen'. Hij was muziekvoorbereider, verzorgde de ledenadministratie en hij paste muziekstukken aan voor mensen met een beperking. Vanaf 1988 is hij vrijwilliger bij het project Alpha Omega Indonesië. Dit project ondersteunt verschillende projecten voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking op het Indonesische eiland Sumatra. Hij reisde een aantal keer naar Indonesië voor (bouwkundige) adviezen en ondersteuning. Van 1997 tot 2019 was hij bestuurslid en penningmeester van Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Urk. Hij helpt bij het voorbereiden en uitvoeren van acties voor de verkeersveiligheid, zoals verkeersexamens voor basisscholen en scootmobieltrainingen. Van 2009 tot 2014 was hij diaken bij de Gereformeerde Kerk Urk. Vanaf 2017 is hij penningmeester van de Stichting Roemenië Hulp Urk. Deze stichting verleent materiële hulp aan minderbedeelden in Roemenië en coördineert hulpacties voor aanleg van elektriciteit in scholen en kerken. In de jaren ‘80 was hij lotus-slachtoffer voor de lokale EHBO-vereniging en nu is hij nog eens in de twee jaar lid van de kascommissie van het Gereformeerd Kerkkoor te Urk.

Louwe Kramer (62 jaar)

Louwe Kramer krijgt een boeket bloemen van Ineke Bakker

Louwe is sinds 1990 eigenaar van het zalencentrum Het Irene te Urk. Daarnaast is hij vanaf 1990 lid van de commissie Zang op Hemelvaart te Urk. Hij helpt bij de promotie en stelt zijn zalencentrum beschikbaar als vergader- en oefenruimte. Ook verricht hij hand-en-spandiensten voor de organisatie van het jaarlijkse koorconcert op Hemelvaartsdag. De commissie komt in de maanden januari tot juni bij elkaar. Vanaf 1999 is hij dirigent van het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo. Hij is betrokken bij de organisatie van concertreizen naar Hongarije, Duitsland, Zwitserland, Schotland, Canada en de VS. Vanaf 2014 is hij voorzitter van de Bedrijvenkring Urk (BKU). Hij zette het cluster Urk Maritime op en hij vertegenwoordigt de BKU in de afdeling Flevoland van VNO-NCW. Ook was hij enkele jaren voorzitter van de Stichting Jeugdwerk Urk. Tevens was hij bestuurslid van Brassband Valerius en organiseerde de Night of the Bult-concerten.