EMMELOORD - Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder willen eigenaren van monumenten de mogelijkheid bieden duurzame energie op te wekken. Daarom verleent het college vergunning voor het plaatsen van zwarte zonnepanelen op daken van monumenten aan de Acacialaan en Berkenlaan.


Dit gaat in tegen het advies van de monumenten- en welstandscommissie. Die geeft aan dat er alleen rode panelen op deze daken mogen en dat willen de bewoners niet. Wethouder Toon van Steen: "Wij geven deze bewoners de ruimte om de monumenten waarin zij wonen te verduurzamen zoals zij dat graag willen."

Keuze voor zwarte zonnepanelen

De bewoners van de Oostenrijkse woningen aan de Acacialaan en Berkenlaan willen graag zwarte panelen. Rode panelen zijn namelijk ongeveer 30% duurder en leveren ca 10% minder op. Daarnaast geeft men aan rode panelen op oranje dakpannen niet passend te vinden. De gemeente vindt dit voldoende reden om af te wijken van het monumentenadvies.