EMMELOORD - Gemeente Noordoostpolder heeft een lachgasverbod opgenomen in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Hiermee hoopt de gemeente, vooruitlopend op een landelijk verbod, het gebruik van lachgas als roesmiddel zo veel mogelijk te ontmoedigen.


Lachgas is ongezond, gevaarlijk en leidt tot overlast

Het gebruik van lachgas als roesmiddel is schadelijk voor de gezondheid. Het veroorzaakt duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn. Ook worden gebruikers minder oplettend waardoor zij bijvoorbeeld in het verkeer een gevaar vormen voor zichzelf en anderen. Op de langere termijn kan het gebruik van lachgas leiden tot hersenschade, onvruchtbaarheid, impotentie, trombose en dwarslaesies. Naast deze effecten leidt lachgasgebruik ook dikwijls tot overlast voor de omgeving.

Een verbod maakt handhaving mogelijk

Door de nieuwe bepaling in de APV kan de politie beter optreden tegen lachgasgebruik op openbare plaatsen. Een overtreding van het verbod kan een boete van € 150,- opleveren. Burgemeester De Groot: “handhaving is natuurlijk slechts een sluitstuk, bedoeld als mensen de regels niet naleven. Ik hoop echter dat mensen, vooral jongeren, zich bewust worden van de risico’s van het gebruik van lachgas en er uit eigen beweging mee stoppen (of niet aan beginnen)”.

Landelijk verbod in 2022

Het demissionair kabinet werkt aan een landelijk verbod op het recreatief gebruik van lachgas. Waarschijnlijk staat lachgas in 2022 op lijst II van de Opiumwet, samen met andere softdrugs.