URK - Op dinsdag 11 oktober zijn leerlingen van groep 7 van de Cornelis Zeemanschool met wethouder Nathanaël Middelkoop op pad geweest in het Natuurspeelbos. Daar zijn nieuwe borden geplaatst met informatie over bomen, struiken en planten. Kinderen en ouders konden daar een nieuwe en leerzame route volgen waarmee zij op een laagdrempelige en speelse manier informatie kregen over alles wat er groeit en bloeit in het Natuurspeelbos. De leerlingen gingen samen met de wethouder eerst op zoek naar een ‘schatkaart’ en gingen daarna op pad langs de nieuwe informatieborden door het speelbos.

Recreatieve aanwinst voor Urk

In het voorjaar is het Natuurspeelbos 2.0 geopend na een periode van werkzaamheden en vernieuwingen. Er zijn toen onder andere bomen en struiken geplant om zoveel mogelijk inheemse soorten terug te brengen waarbij het accent is gelegd op bomen en struiken met eetbare vruchten en noten. Het idee hierbij is om aandacht te geven aan het concept eetbaar landschap en hiermee met een stukje natuureducatie bezoekers bewust te maken dat eten niet groeit in de supermarkt!

Voor de waterbeleving zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd die diersoorten en vogels aantrekken. Op de borden staat informatie over de bomen en struiken, vogels en insecten die voorkomen in het speelbos. Ook zijn er bijvoorbeeld QR-codes op te vinden die verwijzen naar lekkere recepten die gemaakt kunnen worden van de eetbare vruchten en noten.

Daarnaast staat er op de informatieborden iets over de historie van de voormalige zandbank ‘de Staart’ die vroeger het eiland Urk markeerde en waar vroeger veel robben op lagen te zonnen. Door in 2021 de overtollige grond met gras af te graven is het oorspronkelijke zand nu weer zichtbaar geworden. Zo is een deel van de Staart weer in oude glorie hersteld. Tenslotte zijn drie houtsculpturen van zonnende robben gemaakt die op de Staart liggen en de bezoekers van het speelbos verwelkomen. Het is een leerzame route geworden die gelopen kan worden door jong en oud. Zo komen educatie, historie, natuurbeleving en sportief bezig zijn samen in het Natuurspeelbos. Samen met het nabij gelegen Park Hooiland waar ook informatieborden staan, is het een mooie recreatieve aanwinst voor Urk. De borden zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland die ook een informatiebord inclusief peilschaal met informatie over de waterstanden in het Natuurspeelbos plaatsen.