NOORDOOSTPOLDER - Het kunstwerk Kubistische Fossielen op het Harmen Visserplein verdwijnt in 2023 uit straatbeeld. Het beeld van de Haarlemse kunstenaar Sjoerd Buisman werd in 1992 aangekocht door het A.D. van Eckfonds. In 2010 is het werk, door het opheffen van dit fonds, eigendom van gemeente Noordoostpolder geworden. Nieuwe veiligheidsinzichten over objecten in de openbare ruimte hebben tot gevolg dat het beeld dusdanig moet worden aangepast dat sfeer en karakter van het werk te veel geweld wordt aangedaan.

Kunstwerk en speelobject

Kubistische Fossielen is een kunstwerk in de openbare ruimte, maar het is door de kunstenaar ook ontworpen als speelelement. Recent heeft een veiligheidsonderzoek aangetoond dat er aanpassingen nodig zijn om de veiligheid te kunnen garanderen. Die aanpassingen betreffen zowel het bovengrondse als het dieper gelegen gedeelte van het werk. De noodzakelijke aanpassingen grijpen te veel in op het beeldrecht van de kunstenaar, die aangaf deze om die reden niet wenselijk te vinden. Dat betekent dat aanpassen van het kunstwerk naar het juiste veiligheidsniveau niet mogelijk is. Het beeld is daarmee volgens de normen en eisen uit de Warenwet niet acceptabel als speelattribuut of object in de openbare ruimte.

Veiligheid staat voorop

Wethouder Toon van Steen:”De inzichten rondom veiligheid zijn in 30 jaar behoorlijk aangescherpt. Als onderzoek aantoont dat iets niet meer aan de eisen voldoet kijk je als eerste hoe je het wel kan laten voldoen. Dat is in dit geval niet mogelijk gebleken zonder te veel afbreuk te doen aan het werk zelf. Bij het maken van de afweging mooi of veilig kiezen we voor het laatste”.

Geen alternatieven

Het kunstwerk kan vanwege de veiligheid ook niet verplaatst worden naar een andere locatie. Verwijderen is dan de enige optie. Het college heeft daarom besloten het kunstwerk te verwijderen en te kiezen voor een andere inrichting van dit deel van het plein. Hoe dat eruit gaat zien, daar wordt later een besluit over genomen.

De kunstenaar is inmiddels op de hoogte gebracht van het voornemen het beeld te verwijderen.