KRAGGENBURG - Kraggenburg staat bekend om haar bossen en natuur in de directe omgeving. In het plan Kraggenburg Zuid zijn in 2019 de eerste particuliere en projectmatige bouwkavels gerealiseerd. Alle kavels in fase 1a zijn verkocht of onder optie. Zowel vanuit het dorp als van belangstellenden van elders is er voldoende vraag naar nieuwe kavels. De gemeente start daarom met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van fase 1b.

Bestemmingsplan wijziging
Voor de ontwikkeling van fase 1b moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.
Wethouder Wiemer Haagsma legt uit waarom dit nodig is. “We moeten het bestemmingsplan wijzigen omdat bij de start van de ontwikkeling in Kraggenburg met de provincie de afspraak is gemaakt dat alleen verder wordt gebouwd bij voldoende behoefte. We zien nu dat er volop vraag is naar nieuwe woningen en wij willen graag in deze woningbehoefte voorzien. Daarom wijzigen we het bestemmingsplan van ‘agrarisch’ naar ‘wonen, tuin, groen en verkeer’. Hierdoor ontstaat ruimte voor de bouw van maximaal 19 nieuwe woningen.”

Inzage
Op 25 augustus publiceert de gemeente het ontwerpwijzigingsplan. Zienswijzen indienen kan tot en met 6 oktober. Afhankelijk van of er zienswijzen komen, stelt de gemeente het plan daarna vast.