EMMELOORD - Vrijdag 17 januari 2020 kreeg de heer Leo Breukel een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Westmaas reikte de onderscheiding uit tijdens de afscheidsreceptie ter gelegenheid van zijn pensionering op 17 januari 2020 in ’t Voorhuys in Emmeloord.


Echte onderwijsman
Leo Breukel, 64 jaar (Tollebeek) is een zeer actieve en gedreven persoonlijkheid. In de periode 1980 tot heden was hij werkzaam in het Openbaar Onderwijs in de gemeente Noordoostpolder. Gestart als leraar werd hij achtereenvolgens directeur van een basisschool, netwerkdirecteur, bovenschools directeur en vanaf 1 januari 2010 voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Aves.

Leo Breukel was altijd een fervent voorstander van het openbaar onderwijs in de gemeente Noordoostpolder. Hij heeft voortdurend de samenwerking gezocht met collega-besturen in het onderwijs in de regio. Zijn visie ging verder dan zijn eigen organisatie en was gericht op samenwerking. Waarmee de kwaliteit van het basisonderwijs in deze regio steeds op een hoger plan zou komen.

Ultieme droom
De ultieme droom van Leo Breukel was het samenbrengen van alle scholen voor basisonderwijs in één organisatie. De van oorsprong verzuilde gemeenschap van basisscholen in de Noordoostpolder zou zonder verlies van energie en concurrentie samenwerken aan goed basisonderwijs in de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Op 1 januari 2019 was dit huzarenstuk een feit.

Toen startte Aves als organisatie voor alle openbare, katholieke, protestants-christelijke en samenwerkingsscholen voor basisonderwijs in de Noordoostpolder. Daarnaast ook voor twee katholieke basisscholen in Kampen en één in Vollenhove.

Naast zijn drukke baan als onderwijsbestuurder was en is hij nog steeds maatschappelijk actief. Bij de hockeyclub HC De Meeuwen vanaf 1997 als jeugdtrainer, penningmeester, oprichter van de dames trimgroep en voorzitter.

Van 2004 – 2010 was hij voorzitter van het dorpsblad de Bazuin in Tollebeek.

Mede-opprichter en van 2012 – 2015 bestuurder was hij van de Bestuurdersvereniging voor het Primair Onderwijs. Leo Breukel heeft een uitzonderlijke staat van dienst en heeft zich gedurende lange tijd verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.