URK - Op donderdag 11 juni 2020 ondertekenden gemeente Urk, ’s Heeren Loo, Stichting Infinity en Chr. Woonstichting Patrimonium een intentieovereenkomst voor het onderzoeken van de haalbaarheid van de realisatie van twaalf zorgwoningen en dagbesteding in de nieuwe Zeeheldenwijk.


Na een periode van verkenning op visie en inhoud heeft Stichting Infinity de keus gemaakt om met ’s Heeren Loo samen te werken. ’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke - en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Patrimonium is als lokale woningcorporatie een belangrijke partner omdat zij de huisvesting organiseren. Gemeente Urk stimuleert en steunt de ontwikkeling.

Stichting Infinity is opgericht door ouders met kinderen met een intensieve zorgvraag. Het gaat om jong volwassenen. De ouders streven ernaar dat alle jongeren hun eigen appartement bewonen en dat zij daardoor hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid behouden of vergroten. De nieuwe kavel aan de rand van de Zeeheldenwijk is hiervoor goed geschikt. Deze plaats biedt de ruimte en rust die deze jongeren nodig hebben, maar er zijn ook voorzieningen binnen bereik.

Ellis Keuter, moeder van één van de jong volwassenen en secretaris van Stichting Infinity: “Er is nog geen voorziening voor beschermd wonen in de omgeving van Urk. Als die er niet is, wil je het als ouders zelf creëren. We willen graag dat onze kinderen in de buurt kunnen blijven wonen, dichtbij familie en vrienden. Daarom is de ondertekening van deze intentieovereenkomst voor ons een belangrijke mijlpaal”. Gemeente Urk, Woonstichting Patrimonium en ’s Heeren Loo sluiten zich hierbij aan.