EMMELOORD - Gemeente Noordoostpolder gaat de Nagelerstraat opnieuw inrichten. Op maandag 16 september starten de voorbereidende werkzaamheden. Woensdag 11 september is er een inloopavond. Tijdens de inloop geeft de gemeente uitleg over de werkzaamheden en beantwoordt vragen over bijvoorbeeld overlast en omleidingen. De inloop is van 18.30 tot 20.30 uur in De Hoeksteen aan de Nagelerstraat 2 in Emmeloord. Iedereen is welkom. Omwonenden ontvangen deze week een persoonlijke uitnodiging.

Draagt bij aan de verkeersveiligheid en vlotte doorstroming van het verkeer

De riolering wordt vervangen en de weg krijgt een nieuw uiterlijk. De fietspaden worden gescheiden van de rijbaan, de oversteek ter hoogte van de Lidl wordt vernieuwd en de voorrangssituatie verandert. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en vlotte doorstroming van auto’s, fietsers en voetgangers.

De werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd

In fase 1 wordt de Nagelerstraat ter hoogte van de Meeuwenkant/Kampwal tot net voor de Baardmezenstraat aangepakt. Hierbij nemen we ook delen van de zijwegen mee (Smeden en Plevierenstraat). De voorbereidende werkzaamheden starten op 16 september. Fase 2 start in januari, waarbij het resterende deel tot aan de Nagelerbrug, inclusief delen van de zijwegen (Baardmezenstraat en Bouwerskamp) worden aangepakt.

Van 23 september tot 13 december is een deel van de Nagelerstraat afgesloten

Het gaat om het deel vanaf de Korte Dreef/Lange Dreef tot aan de Baardmezenstraat. Verkeer wordt omgeleid via de Bouwerskamp en de Nijverheidsstraat richting de Urkerweg/Korte Dreef.