URK - De IJsselmeervisafslag Urk heeft een financieel prima jaar achter de rug. Ondanks alle beperkingen bereikte de omzet het hoogste punt ooit, met 4,196 miljoen euro. In 2019 werd 4,180 nog als hoogste omzet ooit genoteerd. De hoeveelheid gevangen vis is wel minder dan vorig jaar. In 2020 werd 787.000 kilo verhandeld via de IJsselmeervisafslag Urk. Een jaar eerder was dit nog afgerond 873.000 kilo.


Ontwikkelingen
De vangsten per vissoort laten over de hele linie een gestage daling zien. De rode baars is een opvallende positieve uitschieter. In 2019 werd 35.000 kilo aangevoerd, maar in 2020 is dit ruim 54.000 kilo. Het logische gevolg van de lagere aanvoer is dat de gemiddelde prijzen per vissoort zijn gestegen. Opvallende stijgers zijn de paling en de krab.

Investeringen
In 2019 en 2020 heeft de gemeente Urk als exploitant van de IJsselmeervisafslag Urk weer forse investeringen gedaan in het pand en de installatie. Zo is de koelinstallatie vervangen, de capaciteit van de ijsmachine meer dan verdubbeld en de digitale weegapparatuur vernieuwd. Investeringen die vanuit de exploitatie terug verdiend moeten worden.

Omzetcijfers
Wethouder Middelkoop is namens het college van b&w verheugd over de omzetcijfers. “We steunen als gemeente Urk de IJsselmeervissers door dik en dun. Ondanks alle beperkingen geloven we in een goede toekomst voor de IJsselmeervisserij. De afslag en de vissers werken op een goede manier samen aan dezelfde toekomst. Het is mooi dat dit zich vertaalt in positieve financiële cijfers”, aldus de wethouder.